APA Citation

([2004?]-). Colocviu strategic. Central and Eastern European online library.

ISBD Citation

"Colocviu strategic / Universitatea Națională de Apărare, Centrul de Studii Stratecice de Apărare și Securitate" Central and Eastern European Online Library .

MLA Citation

"Colocviu Strategic." Central and Eastern European Online Library [2004?]-.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.