Visie op de toekomst van het wetenschappelijk onderzoek [Vision of the Future of Scientific Research] : speerpunten voor beleid -- Bijlagen [Focal Points for Policy -- Ap...