Visie op de toekomst van het wetenschappelijk onderzoek [Vision of the Future of Scientific Research] : speerpunten voor beleid -- Samenvattingen [Focal Points for Policy...