De veelvervige rok : De Bijbel in de moderne literatuur 2.

Bibliographic Details
Print version:: Goedegebuure, Jaap, De veelvervige rok : De Bijbel in de moderne literatuur 2, Amsterdam : Amsterdam University Press,c2005, 9789053568484
Authors and Corporations: Goedegebuure, Jaap.
Title: De veelvervige rok : De Bijbel in de moderne literatuur 2.
published:
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2005.
Physical Description:1 online resource (150 pages)
Part of: Amsterdam Academic Archive
ISSN/ISBN: 9789048504046
Summary:Een van de bekendste verhalen uit het bijbelboek Genesis is dat van Jozef, de lievelingszoon van aartsvader Jakob. Hij steekt zijn broers de ogen uit door hen niet zijn tomeloze ambities te confronteren en te pronken met de 'veelvervige rok' die zijn vader hem heeft gegeven. Ze wreken zich door hem als slaaf aan Egypte te verkopen. Jozef weet het echter na de nodige ellende te brengen tot raadgever van de farao en onderkoning, een positie die hem in staat stelt zijn familie van de hongerdood te redden. De geschiedenis van Jozef en zijn broers is een populair thenia in de literatuur. De verschillende versies die onder anderen Vondel, Hubert Lampo en Abel Herzberg van het verhaal gaven, leveren een scala aan dramatische en psychologische visies op dat even gevarieerd en kleurig is als Jozefs veelvervige rok. Ook literaire bewerkingen van andere verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament maken de regenboog zichtbaar die deze verhalen in zich bergen. Behalve de lotgevallen van jozef staan in De veelvervige rok,de wederwaardigheden van Jakob, David en Barliseba en Lazarus centraal. Daarnaast is er aandacht voor literaire sporen van de Psalmen. Aan deze detailstudies gaat een algemene inleiding vooraf over het intertekstuele kruisverkeer tussen bijbel en literatuur.
Type of Resource:E-Book
Source:PDA eBooks EBL Schweitzer
Language: Dutch