Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572 : Teksten 1479-1536.

Bibliographic Details
Print version:: Smit, J.G., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572: Band 2, Leiden : Sidestone Press,c2018, 9789088906435
Authors and Corporations: Smit, J.G., Burgers, J.W.J., Van der Vlist, E.T.
Title: Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572 : Teksten 1479-1536.
published:
Leiden : Sidestone Press, 2018.
Physical Description:1 online resource (578 pages)
Part of: RGP
ISSN/ISBN: 9789088906459
Summary:Het bestuur van het gewest Zeeland werd in de late middeleeuwen en in de zestiende eeuw voornamelijk gedragen door de vergaderingen van de Staten. In dit orgaan overlegden afgevaardigden van de geestelijkheid, de adel en de steden met de vertegenwoordigers van de landsheer, de graven van Holland en Zeeland en hun Bourgondische en Habsburgse opvolgers. Hier onderhandelde men over bestuurlijke maatregelen, de heffing van belastingen, en in samenhang daarmee over allerlei maatschappelijke en economische kwesties. De handelingen van de Zeeuwse Staten moeten worden gereconstrueerd uit diverse bronnen, zoals de rekeningen van de grafelijke rentmeesters, van de steden en van Prelaat en Edelen, en de akten opgemaakt als uitvloeisel van de genomen besluiten. Pas aan het einde van de hier behandelde periode hebben we de beschikking over een directe bron: het register bijgehouden door de pensionaris Christoffel Roels. Al met al leveren deze teksten een goed overzicht van de activiteiten van de Zeeuwse Staten, van de vroegste vermeldingen in het begin van de 14e eeuw tot het jaar 1572, toen de Opstand een einde maakte aan het landsheerlijke bestuur in Zeeland.
Type of Resource:E-Book
Source:PDA eBooks EBL Schweitzer
Language: English