68. Ocena jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi w oparciu o zastosowanie kwestionariuszy EORTC QLQ-C30 I QLQ-H&N35