Szemle [Reviews]

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Ravasz, Ábel, Fóti, Tamás, Bartók, Imre, Soós, Károly Attila, Müller, Péter P., Fülöpová, Marta, Fodor, Péter, Krekó, Péter, Nyirkos, Tamás, Varga, Péter L.
Title: Szemle [Reviews]
In: Budapesti Könyvszemle - BUKSZ [Budapest Review of Books], 23, 2011, 03, p. 262-288
published:
Budapesti Könyvszemle Alapítvány Foundation for Budapest Review of Books
ISSN/ISBN: 0865-4247

Summary:Lendvai L. Ferenc: A Gonosz birodalmai Áron Kiadó, Bp., 2011. 595 old., 3900 Ft Olay Csaba – Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században L’Harmattan, Bp., 2011. 473 old., 3800 Ft Kovács András: The Stranger at Hand Antisemitic Prejudices in Post Communist Hunga ry Brill, Leiden, 2010. 211 old. €93 (Jewish Identitites in a Changing World, 15) Ladányi János: Egyenlôtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika Új Mandátum, Bp., 2010. 894 old., 4890 Ft Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminôség Akadémiai Kiadó, Bp., 2011. 306 old., 4500 Ft Balázs Péter: Magyarország és Európa Napvilág Kiadó, Bp., 2011. 254 old., 2600 Ft Demcsák Katalin: Komédia, arte, világ A co mmedia dell ’arte színházelmélete Giova n Batt ista Andreini mûveiben Kijárat Kiadó, Bp., 2011. 342 old., 2400 Ft Hajdu Péter: Tudás és elbeszélés A Miks záth kisp róza rejtelmei Argumentum, Bp., 2010. 240 old., 2300 Ft (Irodalomtörténeti füzetek 168.) Hans-Ulrich Gumbrecht: A jelenlét elôállítása Amit a jelentés nem közvetít Ford. Palkó Gábor. Ráció Kiadó – Historia Litteraria Alapítvány, Bp., 2010. 128 old., 2400 Ft Tófalvy Tamás – Kacsuk Zoltán – Vályi Gábor (szerk.): Zenei hálózatok Zene, mûfa jok és közöss égek az online hálózatok és az átalakul ó zeneipa r ko rába n L’Harmattan Kiadó, Bp., 2011. 398. ld.
Type of Resource:E-Article
Source:CEEOL Central and Eastern European Online Library
Language: Hungarian