Horizonti duhovnog života i nade [Horizons of spiritual life and hope]

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Šarčević, Abdulah
Title: Horizonti duhovnog života i nade [Horizons of spiritual life and hope]
In: Zeničke sveske - Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku [Zenica Notebook - Journal for Social Phenomenology and Cultural Dialogue], 2014, 20, p. 48-76
published:
Bosansko Narodno Pozorište - Zenica Bosnian National Theatre - Zenica
ISSN/ISBN: 1840-0868

Summary:Kasim Prohić je svojim djelom demonstrirao ovu Adornovu ideju, koja je našla svoj suvereni izraz u Negativnoj dijalektici ili u Filozofiji nove muzike. No, i tada nije rečeno sve; ono što bi moglo iskazati smisao njegovog filozofskog djela, iskustva mišljenja i jezika, ne sabire se u jednoj, ma kako dubokoj ideji. To posvjedočuju i ove studije, koje su povrh svake sviklosti filozofskog jezika, povrh nauka koji gospodari zbiljnošću, multiverzumom ljudskosti onog Jednog, koje se pojavljuje u šiframa i u polifoniji svijeta. Tu nema onog kroćenja kojemu se sve drugo pričinja kao predmetnost, kao mrtvo i strano, kao ono što se može objektivirati (ili: subjektivirati), generalizirati ili distancirati.
Type of Resource:E-Article
Source:CEEOL Central and Eastern European Online Library
Language: Bosnian