Žanrovska fikcija, kult stvarnosti i malograđanski vampiri: doprinos Stephena Kinga Konstantinovićevoj Filosofiji PALANKE [Genre Fiction, the Cult of Reality and Provinci...

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Lešić-Thomas, Andrea
Title: Žanrovska fikcija, kult stvarnosti i malograđanski vampiri: doprinos Stephena Kinga Konstantinovićevoj Filosofiji PALANKE [Genre Fiction, the Cult of Reality and Provincial Vampires: Stephen King’s Contribution to Konstantinović’s Filosofija palanke]
In: NOVI IZRAZ, časopis za književnu i umjetničku kritiku [NEW EXPRESSION, magazine for literary and art criticism], 2018, 69-70, p. 48-59
published:
P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine P.E.N. Center of Bosnia-Herzegovina
ISSN/ISBN: 1512-5335

Summary:Problem književne vrijednosti je u dvadesetom vijeku bilo pitanje kojim se primarno bavila anglo-saksonska Nova kritika; svi drugi pristupi književnosti, naročito oni formalističko-strukturalistički, koji su najviše traga ostavili na našoj, regionalnoj, nauci o književnosti, zastupali su gledište da je pitanje vrijednosti književnog djela pitanje koje svaka epoha, književni pokret ili interpretativna zajednica rješava za sebe, često iz razloga ne u potpunosti književne prirode,1 i da, kako je rekao Svetozar Petrović, problem “nije samo u tome što ne postoji objektivan kriterij kojim bismo vrednovali razlike u ukusu; problem je najviše u tome što ne možemo zamisliti egzaktan postupak kojim bismo objektivno i pouzdano dokazali makar vrijednost onih sudova koji nam se čine toliko nesumnjivima da smo svaki ukus koji ih ne prihvaća pripravni otkloniti kao loš.”2 Petrović u svojoj knjizi Priroda kritike, čiji se prvi dio “Kritika i djelo” uglavnom bavi kritikom unutrašnjeg pri-stupa i raščlanjivanjem ideje da je moguće objektivno utemeljiti književno-vrijednosne sudove, kao svoju definiciju književne kritike nudi sljedeću misao: Književna je kritika kreativna literarna djelatnost kojoj je unutrašnji zadatak da obogati naš smisao za književnost i da olakša naš dodir s njom, izazivajući nas na uspoređivanje vlastitog iskustva u književnosti s iskustvom kritičara.
Type of Resource:E-Article
Source:CEEOL Central and Eastern European Online Library
Language: Bosnian