Žanrovska fikcija, kult stvarnosti i malograđanski vampiri: doprinos Stephena Kinga Konstantinovićevoj Filosofiji PALANKE [Genre Fiction, the Cult of Reality and Provinci...