APA Citation

Vařeka, J.(1996). KONFERENCE O KULTUŘE POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ VESNICE. Český lid, 83(4), 338-338.

MLA Citation

Vařeka, Josef. "KONFERENCE O KULTUŘE POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ VESNICE". Český Lid, 83.4 ( 1996 ): 338-338.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.