Gerrit Johan Meijer (1781-1848): Als wegbereider op het studieveld van het middelnederlandse geestelijke proza