1
2

ENThA: epikaira nomika themata kai analyseis

Nicosia: European University Cyprus, 2014-
Buffalo, NY: HeinOnline, 2014-
1.2014 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Logodosia: peri tu scholiku etus ... / tēs Kōnstantinupolei Megalēs tu Genus Scholēs

Hē en Kōnstantinupolei Megalē tu Genus Scholē
En Kōnstantinupolei$nAsteros, 1867-1867
1865/1866(1867) - 1866/1867(1867) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
4

Attikon Emerologion: tou disektou etous ...

En Athēnais: Kassandreus, 1867-1867
1868(1867) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
5

Deltio tēs Philarchaiu Hetaireias Halmyru Othrys

Philarchaios Hetaireia Halmyru Othrys
Athēnai; Athēnai: Sakellariu, 1899-
En Bōlō: Typois Domestichu, 1.1899
Athēnai: Typogr. tōn Adelphōn Perrē, 2.1899
1.1899; 2.1899 - 5.1903; 6.1903/05(1906)[?]; 2.Per. 1.1997 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
6

Genikē syneleysis tōn melōn tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias

Ē en Athēnais Archaiologikē Etaireia
Athēnai, 1859-1870
1859/60 - 1870
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
7

Harmonia: epistēmonikon periodikon syngramma

En Athēnais, 1895-1910
1.1895/96 - 4.1898/99; [2.Per.] 1.1900 - 3.1902; 3.Per. 1.1903 - 8.1910 = Bd. 8-15[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
8

Hesperos: syngramma periodikon meta eikonōn

En Athēnais, 1881-1889
En Leipsia, 1881-1888
1.1881/82 - 8.1889 = Nr. 1-186[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
9

Albanikē melissa: syngramma albano-hellēnikon = Bēlietta sskiypētare

En Alexandreia, 1878-1878
1878[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
10

Deltion tēs Christianikēs Archaiologikēs Hetaireias: = Deltion of the Christian Archaeological Society

Christianikē Archaiologikē Etaireia
Athēnai, 1892-
1.Per. 1.1892 - 10.1911; 2.Per. 1.1924 - 4.1927(1928); 4.Per. 1.1959(1960) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
11

Hē Athēna ētoi analekta geōgraphika, philologika, historika, oikonomika kai peri epheureseōn

En Naupliō, 1831-1831
1831 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
12

Athēnaion: syngramma periodikon kata dimenian ekdidomenon

Athēnēsin, 1872-1881
1.1872 - 10.1881/82(1881),März/Apr.; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
13

Hē Aiginaia: ephēmeris philologikē, epistēmonikē kai technologikē

En Aiginē, 1831-1831
1831,1-7; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
14

Epetēris / Philologikos Syllogos Parnassos

Philologikos Syllogos Parnassos
En Athēnais, 1896-1918
1.1896 - 13.1918
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
15

Deltio biblikōn meletōn: hexamēniaia ekdosis ereunēs Palaias kai Kainēs Diathēkēs = Bulletin of biblical studies

Athēna: Ekdoseis "Artos Zōēs", 1971-
Athēnai: Ekdoseis "Artos Zōēs", -1977
1.1971/72 - 5.1977/78 = Etos 1-7; N.S. 1.1979/80=Etos 8/9 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
16

Hēmerologion kai selēnodromion: tu bisektu etus ..

en Benetia, 1839-1895
1839 - 1895 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
17

Neoellēnika analekta: periodikōs ekdidomena hypo tu Philologiku Syllogu Parnassu

En Athēnais: Parthenōnos, 1870-1882
1.1870/72 - 2.1874/82[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
18

Epetēris Hetaireias Kykladikōn Meletōn: = Annuaire de la Société d'Etudes de Cyclades

Hetaireia Kykladikōn Meletōn
Athēnai, 1961-
1.1961 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
19

Philologikos Tēlegraphos ētoi Ellēniku tēlegraphu philologika

En Biennē, 1817-1820
1817,1(1.Jan.) - 1820,24(31.Dez.) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
20

Krisis tu butsinaiu poiētiku agōnos: tu etus ...

En Athēnais, 1865-1875
1865 - 1875 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal