1

Geografiska annaler

Stockholm: Generalstabens Litografiska Anst., 1919-1964
1.1919 - 46.1964
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Den Swenske Spectator

Greifswald: Universitätsbibliothek, 2018
N:o 1-20 [?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Nordisk arkivnyt

Helsingfors, 2005-
Årgang 50, nr 1 (2005)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning

Uppsala: Swedish Science Press, [2012]-
NF 22:1 (2012)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamat: = Annales Societatis Litterarum Estonicae in Svecia

Eesti Teaduslik Selts Rootsis
Tallin: National Library of Estonia, [2017?]-
Number 1 (January 1952)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

In situ: västsvensk arkeologisk tidskrift

Göteborgs Universitet Institutionen för Arkeologi
Göteborg: Göteborgs Universitet, 1998-2009
Vol 1 (1998)-vol 7 (2007)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

In situ archaeologica

Göteborg: Göteborgs Universitet, [2008]-
Vol 8 (2008)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Hemmet och samhället

[Ann Arbor, Michigan]: ProQuest, 2009
1891, no. 1 (15 januari 1891) [?]-1894, no. 12 (december 1894) [?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Nutid

[Ann Arbor, Michigan]: ProQuest, 2009
1. årgången (1895)-4. årgången (1898) ; 1899 ; häft 1. (1900)-häft 11. (1900) [?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Om den gifta qvinnans eganderätt

[Ann Arbor, Michigan]: ProQuest, 2009
1. (1871)-9. (1876) ; Ny följd 1. (1883)-4. (1892) [?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år ..., det ... året af dess verksamhet

Fredrika-Bremer-Förbundet
[Ann Arbor, Michigan]: ProQuest, 2009
1. året (1885)-16. året (1900) [?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri

Letterstedtska Föreningen; Föreningen Norden
Stockholm: [Letterstedstka föreningen], [2005]-
Årg. 81 (2005), häfte 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

NU: m°anadsskrift

Stockholm: Haeggström, 1875-1877
München: Bayerische Staatsbibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum, 2013-2018
1.1874/75(1875) - 3.1877
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Historiskt bibliotek

by: Silfverstolpe, Carl (Contributor)
Stockholm: Norstedt, 1875-1880
München: Bayerische Staatsbibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum, 2013-2018
1.1875 - 7.1880
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Handlingar rörande Sveriges historia: i tryck utgifna af K. Riks-Arkivet, Serie 1 Konung Gustaf den Förstes registratur

Riksarkivet
Stockholm, 1861-1916
München: Bayerische Staatsbibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum, 2013-2018
1.1521/24(1861) - 25.1555(1910); 27.1557(1913) - 29.1559/60(1916)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Meddelanden från Svenska Riksarkivet: for åren ...

Riksarkivet
Stockholm: Norstedt, 1877-1988
München: Bayerische Staatsbibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum, 2013-2018
Urheberrechtsfreie Bände digitalisiert oder im Digitalisierungsprozess 1.1877 - 25.1901; 1926 - 1980/86(1988)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia

Stockholm, 1874-1913
München: Bayerische Staatsbibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum, 2013-2018
1.1874/77 - 8.1906/13
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Sammandrag af uppgifter angående de Enskilda sedelutgifvande bankernas samt Skandinaviska Kreditaktiebolagets ställning den ...

Stockholm: Norstedt, 1871-1879
München: Bayerische Staatsbibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum, 2013-2018
1871 - 1879
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

SFV-kalendern: SFVs årsbok

Svenska Folkskolans Vänner
Helsingfors: Svenska folkskolans vänner, [2005]-
Årgang 119 (2005)-årgang 128 (2014)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Årsbok: SFV-kalendern

Svenska Folkskolans Vänner
Helsingfors: Svenska folkskolans vänner, [2015]-
Årgang 129 (2015)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal