1

Sammandrag af justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelser: för °aren ...

Schweden Justitiedepartementet
Stockholm, 1863-1863
1830/56(1863) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
2

Studieplaner och Examensfordringar / Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm
Stockholm: Centraltryckeriet, 1917-1917
1917 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
3

Berättelse över verksamheten vid Veterinärhögskolan: under läsåret ... ; med biträde av Högskolans lärare avgiven ...

Kungliga Veterinärhögskolan
Trollhättan: Trollhättans Tryckeri A.-B., 1914-1934
Uppsala: Berlings nya Boktryckeri A.-B., 1928
Stockholm: Hasse, u.a.]] [[1914-1926
1913/14(1914) - 1932/33(1934)[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
4

Berättelse öfver verksamheten vid Kungliga Veterinär-Institutet: under läsåret ...

Kungliga Veterinär-Institutet
Stockholm: Jacob Bagges Söners Aktiebolag, 1912-1913
Nachgewiesen 1911/12(1912) - 1912/13(1913)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
5

MFF aren: Medlemsblad för Malmö FF

Malmö fotbollförening
Malmö: MFF, 1918-1965
1.1918 - 48.1965[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
6

Folkdansaren: Organ för Finlands Svenska Folkdansring

Finlands Svenska Folkdansring
Helsingfors: Folkdansring, 1981-1996
28.1981 - 42.1996 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
7

Iakttagelser af poldistanser vid meridiancirkeln på Stockholms Observatorium: under året ... = Observations faites au cercle méridien de l'Observatoire de Stockholm : détermination...

Stockholms Observatorium
Stockholm: Kungl. Boktryckeriet Norstedt & Söner, 1880-1894
1874(1880) - 1879/80(1894) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
8

Redogörelse för förhandlingarna vid Förste-provinsial-läkarmötet ...

Förste-Provinsialläkaremötet
Stockholm: Nordiska Bokhandeln, 1929-1936
Stockholm: Statens Reproduktionsanstalt [[1929]], 1929-1936
1928(1929); 1936 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
9

Nutid

[Ann Arbor, Michigan]: ProQuest, 2009
1. årgången (1895)-4. årgången (1898) ; 1899 ; häft 1. (1900)-häft 11. (1900) [?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Underdånig berättelse af Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå: för tillverkningsåren ..

Schweden Kontroll- och Justeringsbyrå
Stockholm, 1885-1907
1882/84(1885) - 1905/06(1907)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
11

Skandinavisk aktuarietidskrift: = Scandinavian actuarial journal, Supplement

Uppsala: Akturarieföreningen, 1953-1970
1953 - 1970 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
12

Lunds Universitets program: för ..

Lunds Universitet
Lund, 1875-1876
Nachgewiesen Höstterminen 1875; V°arterminen 1876
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
13

Kungl[iga] Bibliotekets handlingar: °arsberāttelse för °ar, Bilagor

Kungliga Biblioteket Stockholm
Stockholm, 1918-1940
N.F. 1.1918 - 5.1940 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
14

Skandinavisk aktuarietidskrift: = Scandinavian actuarial journal

Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
15

Meddelanden fr°an K[ungliga] Vetenskapsakademiens Nobelinstitut

Nobelinstitut
Uppsala [u.a.], 1905-1929
1.1905/09 - 6.1925/29[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
16

Meddelande / Kungliga Lantbrukshögskolan och Statens Lantbruksförsök, Statens Jordbruksförsök

Statens Jordbruksförsök
Stockholm, 1950-1962
Norrtälje, 1950-1951
30.1950 - 138.1962
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
17

Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Aa, Kartblad i skalan 1 : 50000 med beskrivningar

Sveriges Geologiska Undersökning
Stockholm: Undersökning, 1862-
Nr. 1.1862 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
18

Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Ba Översiktskarter med beskrivningar

Sveriges Geologiska Undersökning
Stockholm: Undersökning, 1866-
1.1866 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
19

Meddelanden fr°an Nordiska Museet

Nordiska Museet
Stockholm: Mus., 1898-1905
1897(1898) - 1903(1905) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
20

Redogörelse för verksamheten vid Kungl. Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan
Stockholm, 1929-1958
1927/28(1929) - 1957/58[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal