1

Bibliografie československé moderní filologie: = Bibliography of Czechoslovak modern philology

Ústav Jazyk°u a Literatur
Praha, 1958-1966
1957(1958); 2.1958(1959) - 8.1964(1966)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
2

Česká literární bibliografie

Praha, 1963-1968
1.1945/63(1963) - 3.1945/66(1967); damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
3

Studia balcanica bohemo-slovaca

Univerzita J. E. Purkyně; Celoštátné Balkanistické Sympozium
Brno: Matice Moravská, 1970-
Brno: Masarykova Univ., 2002
1.1969(1970) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Conference Proceedings
4

Bibliografia slovenskej jazykovedy: za roky ...

by: Dvonč, Ladislav (Contributor)
Martin: Matica Slovenská, 1957-
1948/52(1957) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
5

Slavia Occidentalis

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Filologiczno-Filozoficzny; Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Poznań: Wydawn. PTPN, 1921-
Poznań: Nakł. Inst., anfangs
Poznań [u.a.]: Czytelnik [in Komm.], früher
1.1921 - 18.1939/47(1947); 19.1948; 20.1960 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
6

Almanach Kmene

Praha, 1930-1948
1930/31 - 1948; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
7

Bibliografie československé knihovědy: = Bibliographie de la bibliologie tchécoslovaque

Praha, 1929-1938
1.1928(1929) - 10.1937(1938)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
8

Československá rusistika: časopis pro jazyky a literatury slovanských narodu SSSR

Československo-Sovětský Institut
Praha, 1956-1990
1.1956 - 35.1990,5
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
9

Les études balkaniques tchécoslovaques

Univerzita Karlova
Prague: Univ., 1966-1990
1.1966 - 8.1990
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
10

Linguistica Slovaca

Slovenská Učená Spoločnostʾ
Bratislava: Akad, 1939-1948
1/2.1939/40 - 4/6.1946/48; damit Ersch. eingest
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
11

Acta onomastica

Praha: Ústav, 1995-
36.1995 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
12

Historica Slovaca: časopis Historického Ustavu SAVU

Slovenská Učená Spoločnostʾ
Bratislava, 1940-1949
1/2.1940/41 - 6/7.1948/49
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
13

Slavia: časopis pro slovanskou filologii

Slovanský Ústav
Praha: Euroslavica, 1922-
1.1922/23 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
14

Bibliografie české lingvistiky

Ústav pro Jazyk Český
Praha: Ústav pro Jazyk Český AV ČR, 1955-
Praha: Nakladatelství Československé Akad. Věd, 1955-1963
Praha: Československá Akad. Věd Ústav pro Jazyk Český, 1980-1991
Praha: Ústav pro Jazyk Český AV ČSAV, 1992
Praha: Akad. Věd České Republiky Ústav pro Jazyk Český, 2003-2005
1945/50(1955) - 1956/60(1963); 1961/63(2003/04)[?]; 1971/72(2005); nachgewiesen 1977(1980) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
15

Vznik a počátky slovan°u: sbornik pro studium slovanských starožitností = Origine et débuts des slaves

Praha: Acad., 1956-1972
1.1956 - 7.1972; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
16

Slovenské pohl'ady: SP ; revue našej a zahraničnej literatúry

Zväz slovenských spisovatel'ov; Matica Slovenská
Bratislava: Vyd. Slov. Spisovatel', 1881-1966
Martin: Matica Slov., anfangs
1.1881 - 82.1966
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
17

Studia Bohemica: sborník literárněvědných a jazykovědných prací člen°u katedry bohemistiky a slavistiky

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta
Olomouc: Univ., 1975-2007
Praha: Státní Ped. Naklad., anfangs
1.1975 - 10.2007
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
18

Almanach Labyrint ...: nakladatelství, knihy, knihkupectví, kontakty, informace pro autory ; ročenka Revue labyrint

Labyrint
Praha: Nakladatelství XYZ, 1992-2012
Praha: Primus, anfangs
Praha: Labyrint, früher
[1.]1992 - [3.]1994; 4.1995 - 21.2012; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
19

Kdy zemřeli?: přehled českých spisovatel°u a publicist°u zemřelých

Státní Knihovna České Socialistické Republiky; Státní Knihovna Československé Socialistické Republiky
Praha, 1970-1995
1935/36(1970) - 1935/70(1974); 1937/62(1962); 1938/56(1957) - 1986/90(1994/95); damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Biography Bibliography
20

Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století: sborník příspěvků ze sympozia pořadaného oddělením pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR v Praze 13. - 14. října 2004...

by: Jareš, Michal (Editor)
Praha: Ústav pro Českou Literaturu AV ČR, 2005
Subjects: ...Zeitschrift...
Book Conference Proceedings