1

Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, Geologia

Univerzita J. E. Purkyně Přírodovědecká Fakulta
Brno, 1971-1979
1.1971; 3.1973; 5.1975 - 9.1979
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
2

Geologické práce, Správy

Geologický ústav Dionýza Štúra
Bratislava: Vyd. Dionýza Štúra, 2008-
Nachgewiesen 114.2008 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Geoinformatics FCE CTU

Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace: VTEI = Water management technical and economical information journal

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Praha: Výzkumný Ústav Vodohospodářský T. G. Masaryka, [2010?]-
Ročník 52, 1 (2010) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Sborník geologických věd, Rad ZK, Západné Karpaty

Praha: Nakl. ČSAV, 1964-1973
1.1964 - 18.1973
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
6

Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis: = Folia Přírodovédecké Fakulty University J. E. Purkyně v Brně, Geologia

Univerzita J. E. Purkyně Přírodovědecká Fakulta
Brno: Státní Ped. Nakl., 1960-1989
[1.]1960 - [35.]1983; [36.]1989
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
7

Výsledky geomagnetických měření na Observatoři Pr°uhonice u Prahy: za rok ... = Results of the geomagnetic observations made at Pr°uhonice Observatory near Prague = Rezu'ltaty geom...

Geomagnetická Observatoř
Praha: Nakladatelství Československé Akad. Věd, 1953-1957
Nachgewiesen 1952(1953) - 1955(1957)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
8

Rezul'taty geomagnitnych, telluričeskich i ionosfernych izmerenij, provedennych v observatorijach Pr°ugonice, Budkov i Panska Ves: v godu ... = Results of geomagnetic, earth curren...

Praga: Izdat. Čechoslovackoj Akad. Nauk, 1959-1962
1957(1959) - 1959(1962)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
9

Journal of geosciences

Česká Geologická Společnost
Praha: Společnost, 2007-
52.2007 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Zprávy o geologických výzkumech: v roce ... = Geoscience research reports

Praha, 2008-
Nachgewiesen 2008(2009) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Česká literární bibliografie

Praha, 1963-1968
1.1945/63(1963) - 3.1945/66(1967); damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
12

Bibliografie československé moderní filologie: = Bibliography of Czechoslovak modern philology

Ústav Jazyk°u a Literatur
Praha, 1958-1966
1957(1958); 2.1958(1959) - 8.1964(1966)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
13

Sborník příspěvk°u Petroarcheologického Semináře

Petroarcheologický Seminář
Brno, 1975-
1.1975 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Conference Proceedings
14

Zprávy Komise na Přirodovědecký Výzkum Morvavy a Slezska, Oddělení Geologické

Komise na Přírodovědecký Výzkum Moravy a Slezska Oddělení Geologické
v Brně: Nakl. Kom., 1932-1933
11.1932 - 12.1933[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
15

Sborník České Společnosti Zeměpisné

Česká Společnost Zeměpisná
Praha, 1939-1944
45.1939 - 49.1944
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
16

Studia balcanica bohemo-slovaca

Univerzita J. E. Purkyně; Celoštátné Balkanistické Sympozium
Brno: Matice Moravská, 1970-
Brno: Masarykova Univ., 2002
1.1969(1970) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Conference Proceedings
17

Materiály z Celoslovenskej Geologickej Konferencie

Československá Geologická Konference
Bratislava, 1962-1974
2.1961(1962/63) - 3.1971(1974) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Conference Proceedings
18

Sborník Ustředniho Ustavu Geologického: = Sbornik Central'nogo Geologičeskogo Komiteta ČSR = Sbornik du Service Géologique de Tchécoslovaquie, Oddíl geologický

Ústřední ústav geologický
Praha: Geofond, 1952-1963
18.1951(1952) - 28.1961(1963)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
19

Geologické práce, Správy

Geologický ústav Dionýza Štúra; Geologická Služba Slovenskej Republiky
Bratislava: Vyd. Dionýza Štúra, 1954-
Bratislava: Ústav, anfangs
1.1954 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
20

Bibliografia slovenskej jazykovedy: za roky ...

by: Dvonč, Ladislav (Contributor)
Martin: Matica Slovenská, 1957-
1948/52(1957) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography