1

Godišen zbornik: = Annuaire

Univerzitet Kiril i Metodij Filološki Fakultet
Skopje: Fak., 1975-1996
1.1975 - 22.1996
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
2

Česká literární bibliografie

Praha, 1963-1968
1.1945/63(1963) - 3.1945/66(1967); damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
3

Bibliografie československé moderní filologie: = Bibliography of Czechoslovak modern philology

Ústav Jazyk°u a Literatur
Praha, 1958-1966
1957(1958); 2.1958(1959) - 8.1964(1966)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
4

Studia balcanica bohemo-slovaca

Univerzita J. E. Purkyně; Celoštátné Balkanistické Sympozium
Brno: Matice Moravská, 1970-
Brno: Masarykova Univ., 2002
1.1969(1970) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Conference Proceedings
5

Bibliografia slovenskej jazykovedy: za roky ...

by: Dvonč, Ladislav (Contributor)
Martin: Matica Slovenská, 1957-
1948/52(1957) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
6

Slavia Occidentalis

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Filologiczno-Filozoficzny; Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Poznań: Wydawn. PTPN, 1921-
Poznań: Nakł. Inst., anfangs
Poznań [u.a.]: Czytelnik [in Komm.], früher
1.1921 - 18.1939/47(1947); 19.1948; 20.1960 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
7

Bibliografie československé knihovědy: = Bibliographie de la bibliologie tchécoslovaque

Praha, 1929-1938
1.1928(1929) - 10.1937(1938)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
8

Almanach Kmene

Praha, 1930-1948
1930/31 - 1948; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
9

Acta onomastica

Praha: Ústav, 1995-
36.1995 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
10

Historica Slovaca: časopis Historického Ustavu SAVU

Slovenská Učená Spoločnostʾ
Bratislava, 1940-1949
1/2.1940/41 - 6/7.1948/49
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
11

Les études balkaniques tchécoslovaques

Univerzita Karlova
Prague: Univ., 1966-1990
1.1966 - 8.1990
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
12

Onomastica Jugoslavica: glasilo Međuakademijskog Odbora za Onomastiku

Zagreb, 1969-1991
Ljubljana: Natisnil Prosvetni Servis, anfangs
1.1969 - 14.1991
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
13

Československá rusistika: časopis pro jazyky a literatury slovanských narodu SSSR

Československo-Sovětský Institut
Praha, 1956-1990
1.1956 - 35.1990,5
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
14

Linguistica Slovaca

Slovenská Učená Spoločnostʾ
Bratislava: Akad, 1939-1948
1/2.1939/40 - 4/6.1946/48; damit Ersch. eingest
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
15

Folia onomastica Croatica: knijga ... Razred za Filološke Znanosti

Zagreb: Razred, 1992-
1.1992 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
16

Prilog kon bibliografijata na makedonskata kniževna istorija, eseistika i kritika

Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite Biblioteka
Skopje: Akademija, 1974-
1.1945/65(1974) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
17

Slavia: časopis pro slovanskou filologii

Slovanský Ústav
Praha: Euroslavica, 1922-
1.1922/23 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
18

Bibliografie české lingvistiky

Ústav pro Jazyk Český
Praha: Ústav pro Jazyk Český AV ČR, 1955-
Praha: Nakladatelství Československé Akad. Věd, 1955-1963
Praha: Československá Akad. Věd Ústav pro Jazyk Český, 1980-1991
Praha: Ústav pro Jazyk Český AV ČSAV, 1992
Praha: Akad. Věd České Republiky Ústav pro Jazyk Český, 2003-2005
1945/50(1955) - 1956/60(1963); 1961/63(2003/04)[?]; 1971/72(2005); nachgewiesen 1977(1980) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Bibliography
19

Vznik a počátky slovan°u: sbornik pro studium slovanských starožitností = Origine et débuts des slaves

Praha: Acad., 1956-1972
1.1956 - 7.1972; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
20

Slovenské pohl'ady: SP ; revue našej a zahraničnej literatúry

Zväz slovenských spisovateľov; Matica Slovenská
Bratislava: Vyd. Slov. Spisovatel', 1881-1966
Martin: Matica Slov., anfangs
1.1881 - 82.1966
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal