201

Bibliotheksrecht

E-Article
203

RDA und Kultureinrichtungen

E-Article
204

Personalia

E-Article
205
206

Personalia

E-Article
207
208
209

Aktuelles

E-Article
210

Keitel, Christian: Zwölf Wege ins Archiv

E-Article
211
212

Aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft

E-Article
213

Personalia

E-Article
214

Academic Librarianship Today

E-Article
217

Erschließungspolitik unter RDA

E-Article
218
219
220

Personalia

E-Article