201
202

Bibliotheksrecht

E-Article
204

RDA und Kultureinrichtungen

E-Article
205

Personalia

E-Article
206
207

Personalia

E-Article
208
209
210

Aktuelles

E-Article
211

Keitel, Christian: Zwölf Wege ins Archiv

E-Article
212
213

Aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft

E-Article
214

Personalia

E-Article
215

Academic Librarianship Today

E-Article
218

Erschließungspolitik unter RDA

E-Article
219
220