1

Strach, wstręt, wstyd i inne fobie

by: Czapiga, Małgorzata (Editor); Konarska, Katarzyna (Editor)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Book
2

Biblioteka Szczecina Humanistycznego

Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016-
Nr. 1-
Serial Monograph Series
3

Diagoras of Melos: a contribution to the history of ancient atheism

by: Winiarczyk, Marek (Author); Zbirohowski-Kościa, Witold (Translator)
Berlin; Boston: De Gruyter, [2016]
Book
4

Niewspółmierność nieprzekładalność konflikt: relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej

by: Chmielewski, Adam
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2014
Book
5

Na nowo o Nauce nowej

by: Łukasiewicz, Krzystof
Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014
Book
6

Wszechświat, bezład, pustka

by: Czapiga, Małgorzata (Adapter)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014
Book
7

Anatomia kulturowej legendy: Niżyński, Gründgens, Dönhoff, Piłsudski

by: Kowal, Grzegorz (Author)
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [2014]
Book
8

Die Polen und ihre Vampire: Studien zur Kritik kultureller Phantasmen

by: Janion, Maria; Marszałek, Magdalena (Editor); Hartmann, Bernhard
Berlin: Suhrkamp, 2014
Book
9

Parerga z logiki praktycznej

by: Suchońia, Wojciecha (Other); Trzcienieckiej-Schneider, Ireny (Other); Kowalskiego, Dominika (Other); Suchón, Wojciech (Other)
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Book
10

The "Sacred history" of Euhemerus of Messene

by: Winiarczyk, Marek (Author); Zbirohowski-Kościa, Witold (Translator); Zbirohowski-Kościa, Witold (Other)
Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2013
Book
11

Filozofia nauk empirycznych Pierre'a Duhema

by: Szlachcic, Krzysztof
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2011
Book
12

Wokól filozofii i teorii sztuki

by: Sajdak, Jan; Jamroziakowa, Anna
Poznań: PTPN, 2011
Book
13

Pierwsza filozofia: staniowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej

by: Jaskóła, Janusz
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2011
Book
14

Etyka public relations: konteksty, koncepcje, kontrowersje

by: Stasiuk, Karina; Stasiuk-Krajewska, Karina
Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011
Book
15

Struktura poznawcza i obraz świata: zagadnienia podmiotowych warunków poznania we współczesnej filozofii

by: Leszczyński, Damian
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2010
Book
16

Figury zbawienia?: Idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia

by: Kasperowicz, Ryszard (Author)
Lublin: Wydawn. Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniw. Lubelskiego, 2010
Book
17

Argumentacja i racjonalna zmiana przekonań

by: Suchoń, Wojciech (Adapter)
Kraków: Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Book
18

Der Streit um die Existenz des Menschen

by: Tischner, Józef; Huber, Steffen (Editor)
Berlin: Insel-Verl., 2010
Book
19
20

The Lublin philosophical school

by: Krąpiec, Mieczysław Albert; Maryniarczyk, Andrzej (Author)
Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2010
Book