1

Mova i suspilʹstvo: zbirnyk naukovych pracʹ = Language and society : scholarly journal

Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Visnyk Lʹvivsʹkoho Universytetu, Serija jurydyčna

Lʹvivsʹkyj nacionalʹnyj universytet imeni Ivana Franka
Lʹviv: Vydavn. Centr LNU Im. Ivana Franka, [1999?]-
Bun. 34 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3