1

Didaktika matematiky: jak učit matematiku zajímavě a užitečně

by: Polák, Josef (Author)
Plzeň: Fraus, 2014
Book
2

Andragogický slovník

by: Průcha, Jan (Author); Veteška, Jaroslav (Author)
Praha: Grada, 2014
Book
3

Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů: sborník materiálů z vědecké konference s mezinárodní účastí : Olomouc, 3. dubna 2013

by: Calábek, Pavel (Editor)
Olomouc: Univerzita Palackého, 2013
Book Conference Proceedings
4

Moderní pedagogika

by: Průcha, Jan (Author)
Praha: Portál, 2013
Book
5

Pedagogický slovník

by: Průcha, Jan (Author); Walterová, Eliška (Author); Mareš, Jiří (Author)
Praha: Portál, 2013
Book
6

Profesiografické otázky učitelství

by: Göbelová, Taťána (Author); Seberová, Alena (Author)
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
Book
7

Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání: 7.-8. listopadu 2012; Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci; sborník příspěvků

by: Marešová, Hana (Editor)
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
Book Conference Proceedings
8

Die Ökonomie von Gut und Böse

by: Sedláček, Tomáš (Author); Sedláček, Tomáš
München: Hanser, 2012
Book
9

Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání

by: Bendl, Stanislav (Other)
Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011
Book
10

E-learning ve vzdělávání dospělých

by: Barešová, Andrea (Other)
Praha: 1. VOX, 2011
Book
11

Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele

by: Průcha, Jan (Author)
Praha: Triton, 2011
Book
12
13

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů

by: Šmelová, Eva (Other)
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
Book
14

Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání

by: Kasíková, Hana (Other)
Praha: Karolinum, 2011
Book
15

Česká základní škola: vícepřípadová studie

by: Dvořák, Dominik (Other)
Praha: Karolinum, 2010
Book
16

Interkulturní komunikace

by: Průcha, Jan (Other)
Praha: Grada, 2010
Book
17

Učitel v současné škole

by: Krykorková, Hana (Other); Váňová, Růžena (Other)
Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010
Book
18

Der Kosmos-Insektenführer

by: Zahradník, Jiří (Other); Ostmeyer, Jürgen (Other)
Stuttgart: Franckh-Kosmos Verl..-GmbH, 2009
Book
19

E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti

by: Zounek, Jiří (Author)
Brno: Masarykova Univ., 2009
Book
20

Pedagogická encyklopedie

by: Pr°ucha, Jan (Other); Průcha, Jan (Editor); Janík, Tomáš (Other)
Praha: Portál, 2009
Book