2

Louka: sborník života a uměni

Praha: Zátiší Knihy Srdce i Ducha, 1926-
Nachgewiesen 37.1926-
Serial Monograph Series
3

Spisy Masarykovy University v Brně, Filosofická Fakulta: = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas Philosophica

Masarykova Univerzita Filozofická Fakulta
V Brně, 1923-1955
1.1923 - 50.1955
Serial Monograph Series
4
5

Sborník světové poesie: SSP

V Praze: Česká Grafická Unie, 1891-1945
1.1891 - 180.1945[?]
Serial Monograph Series
6

Salonní biblioteka

V Praze: J. Otto, 1878-1895
6.1885=2.Aufl.; 7.1878 - 95.1895 nachgewiesen
Serial Monograph Series
7
8
9
10
11
12
13

Analýza mezd a vybraných ukazatelů v zemích OECD: = Analysis of wages and selected indicators in OECD countries

by: Bílková, Diana (Author)
2019
E-Article
14
15
16

Zakladatel chicagské školy Frank Hyneman Knight: = Frank Hyneman Knight, the founder of the Chicago School

by: Loužek, Marek (Author)
2019
E-Article
17

Stačí právo držet krok?: Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století

by: Vrbová, Z. (Author)
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019
E-Book
18

Ordentliche General-Versammlung des Westböhmischen Bergbau-Aktien-Vereins: = Řádná valná hromada Západočeskeho Báňského Akcioého Spolku

Westböhmischer Bergbau-Aktien-Verein
Mannheim: Universitätsbibliothek, 2019
Nachgewiesen 38.1911(1912) - 67.1937(1938)
Electronic Journal
19

Bericht über das Geschäftsjahr ...

Westböhmischer Bergbau-Aktien-Verein
Mannheim: Universitätsbibliothek, 2019
1938 - 1940[?]
Electronic Journal
20

Vliv mobilní telefonie na ekonomický růst: = Impact of mobile communications on economic growth

by: Čihák, Jakub (Author)
2019
E-Article