1

Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi: Ezop, Ejlenšpigel, Paleček

by: Kolár, Jaroslav (Editor)
Praha: Naklad. Lidové Noviny, 2004
Book
2

Návraty bez konce: studie k starší české literatuře

by: Kolár, Jaroslav; Jiroušková, Lenka (Editor)
Brno: Atlantis, 1999
Book
3

Básnické dílo: texty písní, 1647 - 1661

by: Michna z Otradovic, Adam Václav; Cějka, Mirek (Performer); Kolár, Jaroslav (Performer)
Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1999
Book
4

Středověké legendy o českých světcích

by: Kolár, Jaroslav (Editor)
Praha: Nakl. Lidové Noviny, 1998
Book
5

Historia o životu doktora Jana Fausta

by: Kolár, Jaroslav (Editor)
Praha: Academia, 1989
Book
6

Svět za tři českých králů: výbor z kronikářských zápisů

by: Kolár, Jaroslav (Editor); Bydžovský, Marek
Praha: Svoboda, 1987
Book
7
8

Zrcadlo rozděleného království: z politických satir předbělohorského století v Čechách

by: Kolár, Jaroslav (Editor)
Praha: Českoslov, Akad. Věd, 1963
Book
9

Frantowé a grobiani: z mravokárných satir 16. véku v čechách

by: Kolár, Jaroslav (Adapter)
Praha: Československá Akad. Věd, 1959
Book
11
12

Za Mojmírem Otrubou

E-Article
13

Review: Josef Vašica - pokus o portrét

E-Article
14

Review: Jan Mukařovský: Studie I-II

E-Article
15

Review: Listy na Husovu obranu z let 1410-1412. Život knìzi táborských

E-Article
16

Review: Vznešené paní z 12. století I - III

E-Article
17

Review:

E-Article
18

Review: Morfologie pohádky a jiné studie

E-Article
19

Review: Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und Südeuropas

E-Article
20

Review: Země dobrá, to jest země česká

E-Article