1

Od laciného optimismu k hororu: k historii a patalogii dvou odvětví literárního braku

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Melantrich, 1989
Book
2

Napínavá četba pod lupou: ze studií o paraliteratuře

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Českosl. Spis., 1986
Book
3

Reč pisemnictvi: (Uměni vnimat uměni)

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Horizont, 1986
Book
4

František Kožík

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Československý Spisovatel, 1984
Book
5

Úvahy o literatuře

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Českoslov. Spis., 1983
Book
6

Rudolf Těsnohlídek

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Melantrich, 1982
Book
7

Jedenáct století

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Československy Spisovatel, 1982
Book
8

Život s literaturou

by: Hrabák, Josef (Author)
v Brně: Blok, 1982
Book
9

Miloš V. Kratochvíl

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Ceskoslov. Spisovatel, 1979
Book
10

Průvodce po dějinách české literatury

by: Hrabák, Josef (Author); Jeřábek, Dušan (Author); Tichá, Zdeňka (Author)
Praha: Panorama, 1978
Book
11

Úvod do teorie verše

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Státní Ped. Naklad., 1978
Book
12

Průvodce po dějinách české literatury

by: Hrabák, Josef (Author); Jeřábek, Dušan (Author); Tichá, Zdeňka (Author)
Praha: Orbis, 1976
Book
13

Tisic let české poezie, 1 Stará česká poezie / vybral a uspořádal Josef Hrabák

by: Hrabák, Josef (Editor)
Praha: Českoslov. spisovatel, 1974
Book
14

Poetika

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Českoslov. Spis., 1973
Book
15

Literárněvědné studie: Profesorz Josefu Hrabákovi k šedesátinám

by: Jeřábek, Dušan (Editor); Hrabák, Josef (Honoree)
Brno: Univ. Jana Evangelisty Purkyne, 1972
Book Commemorative Publication
16

Polyglotta

by: Hrabák, Josef (Author)
Brno: Univ. J. E. Purkyně, 1971
Book
17

Z problémů českého verse

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Státní Ped. Naklad., 1964
Book
18

Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy

by: Hrabák, Josef (Editor)
Praha: Nakl. ČSAV, 1962
Book
19

Šest studií o nové české literatuře: Výbor statí

by: Hrabák, Josef (Author)
Brno: Krajské naklad., 1961
Book
20

K metodologii studia starší české literatury

by: Hrabák, Josef (Author)
Praha: Státní Ped. Naklad., 1961
Book