1

Gender a výzkum: časopis vydává Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. = Gender and research / the journal is published by the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences...

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017-
18, 1 (2017)-
Electronic Journal
2

Studia Capuccinorum Boziniensia

Pezinok: Vydavatelstvo Minor, Kapucíni na Slovensku, [2017?]-
3 [?]- = 2017, 4 [?]-
Electronic Journal
3

Česká kriminologie: = Czech criminology

Praha: Česká kriminologická společnost, 2016-
2016, 1-
Electronic Journal
4

Slovo a smysl: časopis pro mezioborová bohemistická studia = Word & sense : a journal of interdisciplinary theory and criticism in Czech studies

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Vydavatelství, [2015?]-
12 (2015) [?]- = 23 [?]-
Electronic Journal
5

Sociální pedagogika: časopis pro vědu a praxi : Český časopis pro sociální pedagogiku = Social education : the Czech journal for socio-educational theory and research

Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2013-
Ročník 1, číslo 1 (2013)-
Electronic Journal
6

Studia slavica: = Slovanské studie

Opole: Uniw. Opolski, 2013-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2013-
Nachgewiesen 17.2013 -
Electronic Journal
7

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2012-
2012, 1-2013,1 ; 2014, 1- = Nr. 3-
Electronic Journal
8

Acta informatica pragensia: časopis o sociálních a byznys aspektech informatiky : journal on social and business aspects of informatics

Prague: University of Economics, Faculty of Informatics and Statistics, 2012-
Roč. 1, čislo 1 (2012)-
Electronic Journal
9

Acta Universitatis Carolinae, Theologica

Univerzita Karlova; Univerzita Karlova Katolická Teologická Fakulta
Praha; Frankfurt, M: CEEOL, 2011-
1.2011 -
Electronic Journal
10

Studia Aloisiana

Trnava; Bratislava: Teologická Fakulta, Trnavská Univerzita, 2010-
Ročník 1, číslo 1 (rok 2010)-
Electronic Journal
11

Korpus, gramatika, axiologie: časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka : journal for corpus research and evaluation of language

Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2010-
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010-
01 (2010)-
Electronic Journal
12

Studie o rukopisech: = Studien über Handschriften = Etudes codicologiques

Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Komise pro soupis a studium rukopisů, [2009?]-
39 (2009) [?]-
Electronic Journal
13

Bohemica Olomucensia

Olomouc; Frankfurt, Main: CEEOL, 2009-
1.2009 -
Electronic Journal
14

Acta politologica: recenzovaný časopis

Praha: Katedra politologie, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, [2009]-...
Vol. 1, no. 1 (2009)-
Electronic Journal
15

Novaja rusistika: meždunarodnyj žurnal sovremennoj filologičeskoj i arealʹnoj rusistiki = Nová rusistika : mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky...

Brno; Frankfurt, Main: CEEOL, 2008-
[1.]2008; 2.2009 -
Electronic Journal
16

Acta Universitatis Carolinae, Iuridica

Univerzita Karlova
Praha: Karolinum, 2008-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2008-
Nachgewiesen 2008,2 -
Electronic Serial Monograph Series
17

Olomoucké debaty mladých právníku°: sbornik příspěvku° = Young lawyers debates in Olomouc

Olomouc; Frankfurt, Main: CEEOL, 2007-
2007 -
Electronic Journal
18

Acta onomastica

Praha: Ústav, 2006-
Nachgewiesen 47.2006 -
Electronic Journal
19

Mediální studia: MS = Media studies : journal for critical media inquiry

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2006-
Praha: Syndikát Novinář°u ČR prostřednictvím své a.s. Českomoravský Novinář, früher
Nachgewiesen 2006 -
Electronic Journal
20

Orbis scholae

Univerzita Karlova Pedagogická Fakulta; Masarykova Univerzita Pedagogická Fakulta
Praha: Univ. Karlova v Praze, Pedagogická Fak., 2006-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2006-
1.2006 -
Electronic Journal