1

Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka

by: Hujer, Oldřich; Kurz, Josef (Adapter); Havránek, Bohuslav (Author of introduction, etc.)
Praha: Akad., 1961
Book
2

Slovanská komposita obsahující předložku bez

by: Hujer, Oldřich
Král Vinohrady: Nákladem vlastním, 1908
Book
3

Příruční slovník jazyka českého

by: Hujer, Oldřich (Editor)
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2008
E-Book
4

K ČESKÉMU Ř: Z rukopisné pozůstalosti

E-Article
5

STČ. MĚŠČIŠČE

E-Article
6

Řec. αἰσϑάνομαι

E-Article
7
8

Review: Sprachwissenschaftliche Miscellen

E-Article
9
10

Review: Mélanges de philologie offerts à M. J. J. Mikkola, tom. XXVII

E-Article
11

Review: Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft

E-Article
12
13
14

Review: Przyczynki słowiańsko-litewskie

E-Article
15
16

Review: Jan Amos Komenský. Listové do nebe

E-Article
18

Review: Polska terminologja chrześcijańska

E-Article
19

K české konjugaci

E-Article
20

Review: Szkice językoznawcze

E-Article