1

Acta Musei Moraviae: = Časopis Moravského Muzea, Scientiae sociales = Vědy společenské

Moravské Zemské Muzeum
Brno, 1988-
73.1988 -
Journal
2
4

Vývoj průchodní funkce Moravské brány

by: Krejčí, Jan
Brno: Univ. J. E. Purkyně, 1971
Book
5

Sborník k sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc., člena korespondenta CSAV

by: Novotny, M. (Adapter)
Brno: Univ. J. E. Purkyně-Přírodověd. fak., t. Tisk 2, 1971
Book
6

Sborník prací Pedagogické Fakulty v Ostravě: = Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis, Řada E, Přírodní vědy

Pedagogická Fakulta
Praha: Státní Pedagog. Nakl., 1971-1991
Ostrava, 1971-1991
1.1971 - 21.1991
Journal
8
9

Sborník prací Pedagogické Fakulty v Ostravě: = Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis, Řada A, Matematika, fyzika

Pedagogická Fakulta
Praha: Státní Pedagog. Nakl., 1966-1991
Ostrava, 1966-1991
1.1966 - 26.1991
Journal
10

Spisy Přírodovědecké fakulty University J.E. Purkyné v Brně: = Trudy Estestvenno-istoričeskogo fakul'teta Universiteta im. Ja. E. Purkinʹe v g. Brno = Publications de la Faculté de...

Univerzita J. E. Purkyně Přírodovědecká Fakulta
Brno: Vydává Přírodovědecká fakulta University J.E. Purkyně v Brně, 1959-[1966?]
7-10 [?]
Serial Monograph Series
11

Novinky literatury, Přírodní vědy, matematika

Journal Bibliography
12

Cesta k vědění: CV

Praha: Nakl. České Akad. Věd, 1962-
1.1962 -
Serial Monograph Series
13
14

Sborník prací Pedagogického Institutu, Spole censké vědy

Pedagogický Institut
Praha: Státní ped. Nakl., 1960-1960
1.1960
Journal
15

Spisy Přírodovědecké fakulty University v Brně: = Trudy Estestvenno-istoričeskogo fakul'teta Universiteta v g. Brno = Publications de la Faculté des sciences de l'Université à Brno...

Univerzita J. E. Purkyně Přírodovědecká Fakulta
Brno: Vydává Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, [1960?]
2 [?]
Serial Monograph Series
16
17

Přírodovědný časopis slezský: = Acta rerum naturalium Districtus Silesiae

Opava, 1959-1962
20.1959 - 23.1962
Journal
18
19

Práce Brněnské Základny Československé Akademie Věd: = Acta Academiae Scientiarum Čechoslovenicae Basis Brunensis

Československá Akademie Věd Brněnská Základna
Brno: ČSAV, 1954-1962
26.1954 - 34.1962 = Nr. 298-436
Journal
20

Časopis Moravského Muzea v Brně: = Acta Musei Moraviae, Vědy přírodni = Scientiae naturales

Moravské Zemské Muzeum
Brno, 1952-1986
37.1952 - 71.1986
Journal