1

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 Științe sociale B Științe filozofice, economice și juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: [Verlag nicht ermittelbar], 1962-1968
Serie nouă, tomul 8 (1962)-tomul 14 (1968)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 D Științe juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: Editura Universității "Al. I. Cuza", 1969-1994
Serie nouă, tomul 15 (1969)-tomul 38/39 (1992/1993)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Științe juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: Editura Universității "Al. I. Cuza", 1994-
Serie nouă, tom. 40/42 (1994/1996)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Studii și comunicări de etnologie

Sibiu: Editura Astra Museum, [2015?]-
Serie nouă, tomul 29 (2015) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Dreptul

București: Uniunea Juriștilor din România, [2005?]-
2005 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Buletinul şi memoriele Societaţei de Medicina Veterinara

Societăţea de Medicină Veterinară
Bucureşti: Societaţei, 1894-1894
1892/1893(1894) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
7

Siematismulu veneratului cleru alu archidiecesei metropolitane greco-catolice a Albá-Juliei si Fagarasiului: pre anulu ...

Blasiu: cu tip. Seminariului archi-diecesanu, 1886-1886
1886 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
8

Revista de drept constituțional: = Constitutional law review

Bucharest: Editura Universul Juridic, [2015]-
Getzville, NY: HeinOnline, [2015]-
2015, Nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 Științe sociale

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: [Verlag nicht ermittelbar], 1955-1961
Serie nouă, tomul 1, fasc. 1/2 (1955)-tomul 7 (1961)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Curierul fiscal: cf : revistă lunară de impozite şi taxe

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi di România
Bucureşti: Editura C.H. Beck, Februarie 2006-
Getzville, NY: HeinOnline, Februarie 2006-
2006, Nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Acta Universitatis Sapientiae: scientific journal of Sapientia University, Legal studies

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Cluj-Napoca: Scientia Publishing House, [2012]-
Volume 1, number 1 (2012)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Astra sabesiensis

Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Penalmente relevant

București: Editura Solomon, 2016-
Anul 1, nr. 1 (Januarie/Junie 2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Revista de drept maritim

Bucuresti; Getzville, NY: HeinOnline, 2011-
1.2011 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Conferinţa internaţională de drept, studii europene şi relaţii internaţionale

Universitatea Titu Maiorescu; Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Drept
Bucuresţi: Editura Hamangiu, mai 2013-
Getzville, NY: HeinOnline, mai 2013-
2013-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Pandectele române: = Romanian pandects

Bucureşti: Wolters Kluwer, 2001-
Getzville, NY: HeinOnline, 2001-
Bucureşti: Rosetti, 2001-2005
2001-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Revista națională de executare silită din Republica Moldova

Moldawien
[Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Editura Universul Juridic, 2015-
Getzville, NY: HeinOnline, 2015-
2015-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Revista universul juridic: revistă lunară de doctrină și jurisprudență

Bucharest: Universul Juridic, [2015]-
2015, Issue 1 (ianuarie 2015)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Revista română de concurenţă: = Romanian competition journal

Bukarest: Competition Counsil, 2013-
Getzville, NY: HeinOnline, 2013-
1.2013 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Analele Universității din București: = AUB, Drept

Universitatea din Bucureşti
București: C.H. Beck, [2004?]-
Serie nouă, anul 54, 1 (ianuarie/martie 2004) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal