1

Infosfera: revistă de studii de securitate și informații pentru apărare

București: Direcția Generală de Informații a Apărării, [2009]
Anul 1, nr. 1 (2009)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Psihologie: revistă științifico-practică = Psychology : scientifical-practical journal

Chișinău: Asociația Psihologilor practicieni din Moldova, [2009?]-
2009, Nr. 1 [?]- = [4] [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Psihologie, pedagogie specială, asistenţă socială: revista = Psychology, special pedagogy, social work

Chişinău: Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişi...
Nr. 1 (2011)- = 22-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Revista de știinţe militare: = Journal of military science

București: Academia Oamenilor de Știință din România, 2001-
Anul 1, nr. 1 (2001)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Colocviu strategic

București: Centrul de Studii Stratecice de Apărare și Securitate, [2004?]-
2004, Numărul 1 [?]- = [13] [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Revista de istorie militară: rim

București: [Editura Militară], [2006?]-
2006, 5/6 [?]- = 97/98 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Ideo: Romanian journal of philosophical and social studies : revista română de studii filosofice şi sociale

Iaşi, Romania: Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Research, [2016]-
Volume 1, issue 1 (2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Psihologia Resurselor Umane: revista Asociaţiei de Psihologie Industrială şi Organizaţională = Human resources psychology = Psychologie des ressources humaines

Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională
Cluj-Napoca: Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, 2003-
1.2003 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Agora Psycho-Pragmatica

Arad, 2007-
1.2007 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Psihologia socială

Iasi: Ed. Polirom, 1998-
Frankfurt, Main: CEEOL, 1998-
Nr. 1.1998 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Revista Administratie și management public: RAMP = Administration and public management review : APMR

Bucuresti: Ed. ASE, 2003-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2003-
Nr. 1.2003 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Analele științifice ale Universității Al. I. Cuza din Iași: = Annals of the Al. I. Cuza University, Psihologie = Psychology series

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iași; Frankfurt, M.: CEEOL, 1992-
1.1992 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Revista de administraţie publică şi politici sociale: = Public Administration and Social Policies Review

Arad: Univ., 2009-
1.2009 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Anuarul Universității "Petre Andrei" din Iași: = Year-book "Petre Andrei" University from Iasi, Fascicula Asistența socială, sociologie, psihologie = Fascicle Social work, sociolog...

Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
Iași: Ed. Lumen, 2010-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2010-
Nachgewiesen 5.2010 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal