1

Rocznik administracji publicznej: = Public administration yearbook

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015-
1 (2015)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Opolskie studia administracyjno-prawne

Uniwersytet Opolski
Opole: Wydawn. Uniw. Opolskiego, 2003-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2003-
1.2003 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Stenograficzne sprawozdania z ... sesyi ... peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksie̜stwem Krakowskiem w roku ...

Galicja i Lodomeria Sejm
Lwów: Zwia̜zkowa, 1869-1914
Lwów: Winiarz, teils
München: Münchener Digitalisierungszentrum, 2008-2013
Urheberrechtsfreie Bände digitalisiert oder im Digitalisierungsprozess 3.1872/76,3u.5u.7; 4.1878/82,2-5; 5.1884/89,2u.4-6; 6.1892/93,3-4; 7.1895/1901,1-2u.4-6; 8.1901/05,1-2
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Studia admininstracyjne

Szczecin: Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego, 2009-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2009-
1.2009 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Przegla̜d prawa i administracji

Uniwersytet Wrocławski
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008-
77, 2008-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Zarządzanie publiczne: zeszyty naukowe Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków: Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2005-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2005-
Nr. 1.2005 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Żołnierz polski

Warszawa: Główna Księgarna Wojskowa, 1919-1940
1.1919 - 22.1940[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
8

Management and business administration - Central Europe

Warsaw: Kozminski Univ., 2012-2015
Frankfurt, Main: CEEOL, 2012-2015
20.2012=Nr. 114 - 23.2015
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Master of business administration

Warszawa: Akad. Leona Koźmińskiego, 2007-2011
Nachgewiesen 15.2007 - 19.2011
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Facta Simonidis: zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Zamość: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu, 2008-
1.2008 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Studia Lubuskie: prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Sulechów: Instytut Prawa i Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005-
1.2005 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Zarządzanie publiczne

Kraków: Wydawn. Naukowe Scholar, 2010-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2010-
Nachgewiesen Nr. 12.2010 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Revista de administraţie publică şi politici sociale: = Public Administration and Social Policies Review

Arad: Univ., 2009-
1.2009 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Przegląd historyczno-wojskowy: PHW ; kwartalnik

Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2010-
11=62.2010; 12=63.2011=Nr. 234 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Revista Administratie și management public: RAMP = Administration and public management review : APMR

Bucuresti: Ed. ASE, 2003-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2003-
Nr. 1.2003 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Rocznik samorządowy: = The yearbook of local government and self-regulation

Ryki: Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, 2012-
1.2012 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

De securitate et defensione: = O bezpieczeństwie i obronności

Siedlce: Instytut Nauk Społecznych i Bespieczeństwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Sie...
Nr 1, 1 (jan/jun 2015)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Infosfera: revistă de studii de securitate și informații pentru apărare

București: Direcția Generală de Informații a Apărării, [2009]
Anul 1, nr. 1 (2009)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Przedsiębiorstwo i region

Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-
1 (2009)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Revista de știinţe militare: = Journal of military science

București: Academia Oamenilor de Știință din România, 2001-
Anul 1, nr. 1 (2001)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal