1

Studii de securitate publică: publicție știițifică trimestrială = Public security studies

București: Acad. de Poliție Alexandru Ioan Cuza, 2011-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2011-
1.2012=Nr. 1 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Săptămâna juridică

Bucuresti: Litteris International, 2009-
1.2009 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Evaluarea situaţiei de ansamblu a imm-urilor din România în semestrul ...

Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
4

Jugoslovenski ̆sahovski glasnik: organ ̆Sahoskog Saveza Jugoslavije

Šahovski Savez Jugoslavije
Zagreb, 1953-1967
1.1953 - 15.1967[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
5

Cetatea Bihariei: revistă de kultură şi istorie militară

Oradea: Asociatia Culturala Crisana, 2007-
Nachgewiesen 2007 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Revista de drept maritim

Bucuresti; Getzville, NY: HeinOnline, 2011-
1.2011 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Buletinul şi memoriele Societaţei de Medicina Veterinara

Societăţea de Medicină Veterinară
Bucureşti: Societaţei, 1894-1894
1892/1893(1894) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
8

Siematismulu veneratului cleru alu archidiecesei metropolitane greco-catolice a Albá-Juliei si Fagarasiului: pre anulu ...

Blasiu: cu tip. Seminariului archi-diecesanu, 1886-1886
1886 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
9

Privredni godiṡnjak Jugoslavije i priruc̆nik za trgovinu i promet u jugoistoc̆noj Evropi

Dubrovnik: Jugoistoc̆no Evropsko Nakl. Drus̆tvo, 1940-1940
1939/40(1940) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
10

Index de informare bibliografică în domeniul educat̨iei fizice: pe anul / Consiliul Judet̨ean Pentru Educat̨ie Fizică s̨i Sport Timis̨, Centrul de Cercetări S̨tiint̨ifice...

Timis̨oara, 1967-1968
1966(1967) - 1967(1968) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
11

Revista de ştiinţe juridice: = La revue des sciences juridiques

Craiova: Themis, 2005-
Getzville, NY: HeinOnline, 2005-
Nachgewiesen 2005 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Penalmente relevant

București: Editura Solomon, 2016-
Anul 1, nr. 1 (Januarie/Junie 2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Revista universul juridic: revistă lunară de doctrină și jurisprudență

Bucharest: Universul Juridic, [2015]-
2015, Issue 1 (ianuarie 2015)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Curierul fiscal: cf : revistă lunară de impozite şi taxe

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi di România
Bucureşti: Editura C.H. Beck, Februarie 2006-
Getzville, NY: HeinOnline, Februarie 2006-
2006, Nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Kolo: časopis Matice Hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu

Matica hrvatska
Zagreb, 1842-
Zagreb: Bogovič, 1842-1853
1.1842 - 9.1853; N.S. 1=121.1963 - 9=129.1971; N.F. 1=149.1991 - 4=152.1994; 5.1995 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
16

Analele Universităţii din Timişoara: = Učenye zapiski Timišoarskogo Universiteta = Annales de l'Université de Timişoara, Ştiinţe fizice = Seria fizica

Universitatea din Timişoara
Timişoara, 1982-1988
20.1982 - 26.1988
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
17

Rasprave Zavoda za Jezik IFF

Zavod za Jezik
Zagreb, 1979-1991
4/5.1979 - 16.1990(1991)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
18
19

Analele Academiei Române, Secţiunea 1 Partea administrativă şi desbaterile

Academia Română
Bucureşti, 1881-1886
2.Ser. 2.1879/80(1881) - 8.1885/86(1886)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
20

Analele Academiei Române / Academia Românǎ, Sedintele din

Academia Română
Bucureşti, 1923-1939
42.1921/22(1923) - 58.1937/38(1939)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal