1

Studii de securitate publică: publicție știițifică trimestrială = Public security studies

București: Acad. de Poliție Alexandru Ioan Cuza, 2011-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2011-
1.2012=Nr. 1 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Sammandrag af justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelser: för °aren ...

Schweden Justitiedepartementet
Stockholm, 1863-1863
1830/56(1863) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
3

Săptămâna juridică

Bucuresti: Litteris International, 2009-
1.2009 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Evaluarea situaţiei de ansamblu a imm-urilor din România în semestrul ...

Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
5

Cetatea Bihariei: revistă de kultură şi istorie militară

Oradea: Asociatia Culturala Crisana, 2007-
Nachgewiesen 2007 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Studieplaner och Examensfordringar / Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm
Stockholm: Centraltryckeriet, 1917-1917
1917 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
7

Berättelse över verksamheten vid Veterinärhögskolan: under läsåret ... ; med biträde av Högskolans lärare avgiven ...

Kungliga Veterinärhögskolan
Trollhättan: Trollhättans Tryckeri A.-B., 1914-1934
Uppsala: Berlings nya Boktryckeri A.-B., 1928
Stockholm: Hasse, u.a.]] [[1914-1926
1913/14(1914) - 1932/33(1934)[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
8

Berättelse öfver verksamheten vid Kungliga Veterinär-Institutet: under läsåret ...

Kungliga Veterinär-Institutet
Stockholm: Jacob Bagges Söners Aktiebolag, 1912-1913
Nachgewiesen 1911/12(1912) - 1912/13(1913)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
9

Revista de drept maritim

Bucuresti; Getzville, NY: HeinOnline, 2011-
1.2011 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

MFF aren: Medlemsblad för Malmö FF

Malmö fotbollförening
Malmö: MFF, 1918-1965
1.1918 - 48.1965[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
11

Folkdansaren: Organ för Finlands Svenska Folkdansring

Finlands Svenska Folkdansring
Helsingfors: Folkdansring, 1981-1996
28.1981 - 42.1996 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
12

Iakttagelser af poldistanser vid meridiancirkeln på Stockholms Observatorium: under året ... = Observations faites au cercle méridien de l'Observatoire de Stockholm : détermination...

Stockholms Observatorium
Stockholm: Kungl. Boktryckeriet Norstedt & Söner, 1880-1894
1874(1880) - 1879/80(1894) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
13

Buletinul şi memoriele Societaţei de Medicina Veterinara

Societăţea de Medicină Veterinară
Bucureşti: Societaţei, 1894-1894
1892/1893(1894) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
14

Siematismulu veneratului cleru alu archidiecesei metropolitane greco-catolice a Albá-Juliei si Fagarasiului: pre anulu ...

Blasiu: cu tip. Seminariului archi-diecesanu, 1886-1886
1886 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
15

Redogörelse för förhandlingarna vid Förste-provinsial-läkarmötet ...

Förste-Provinsialläkaremötet
Stockholm: Nordiska Bokhandeln, 1929-1936
Stockholm: Statens Reproduktionsanstalt [[1929]], 1929-1936
1928(1929); 1936 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
16

Index de informare bibliografică în domeniul educat̨iei fizice: pe anul / Consiliul Judet̨ean Pentru Educat̨ie Fizică s̨i Sport Timis̨, Centrul de Cercetări S̨tiint̨ifice...

Timis̨oara, 1967-1968
1966(1967) - 1967(1968) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
17

Nutid

[Ann Arbor, Michigan]: ProQuest, 2009
1. årgången (1895)-4. årgången (1898) ; 1899 ; häft 1. (1900)-häft 11. (1900) [?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Underdånig berättelse af Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå: för tillverkningsåren ..

Schweden Kontroll- och Justeringsbyrå
Stockholm, 1885-1907
1882/84(1885) - 1905/06(1907)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
19

Revista de ştiinţe juridice: = La revue des sciences juridiques

Craiova: Themis, 2005-
Getzville, NY: HeinOnline, 2005-
Nachgewiesen 2005 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Penalmente relevant

București: Editura Solomon, 2016-
Anul 1, nr. 1 (Januarie/Junie 2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal