1

Buletinul şi memoriele Societaţei de Medicina Veterinara

Societăţea de Medicină Veterinară
Bucureşti: Societaţei, 1894-1894
1892/1893(1894) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
2

Siematismulu veneratului cleru alu archidiecesei metropolitane greco-catolice a Albá-Juliei si Fagarasiului: pre anulu ...

Blasiu: cu tip. Seminariului archi-diecesanu, 1886-1886
1886 nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
3

Index de informare bibliografică în domeniul educat̨iei fizice: pe anul / Consiliul Judet̨ean Pentru Educat̨ie Fizică s̨i Sport Timis̨, Centrul de Cercetări S̨tiint̨ifice...

Timis̨oara, 1967-1968
1966(1967) - 1967(1968) nachgewiesen
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
4

Analele Universităţii din Timişoara: = Učenye zapiski Timišoarskogo Universiteta = Annales de l'Université de Timişoara, Ştiinţe fizice = Seria fizica

Universitatea din Timişoara
Timişoara, 1982-1988
20.1982 - 26.1988
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
5
6

Analele Academiei Române, Secţiunea 1 Partea administrativă şi desbaterile

Academia Română
Bucureşti, 1881-1886
2.Ser. 2.1879/80(1881) - 8.1885/86(1886)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
7

Analele Academiei Române / Academia Românǎ, Sedintele din

Academia Română
Bucureşti, 1923-1939
42.1921/22(1923) - 58.1937/38(1939)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
8

Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Literare

Academia Română; Academia Română Secţiunea Literară
Bucureşti: Göbl, 1892-1948
2.Ser. 12.1889/90(1892) - 40.1920[?]; 3.Ser. 1.1924 - 16/17.1946/48(1948)[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
9

Arhiva veterinariǎ: publ. a Corpului Didactic al Faculţǎtei de Medicinǎ Veterinara

Bucureşti, 1904-
1.1904 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
10

Anuarul Institutului de Istorie din Cluj: = Annuaire de l'Institut d'Histoire de Cluj = Ežegodnik Klužskogo Instituta Istorii / Academia Republicii Socialiste Romania, Filiala Cluj...

Institutul de Istorie din Cluj
Cluj: Acad., 1960-1970
1/2.1958/59(1960) - 13.1970
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
11

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj: = Annuaire de l'Institut d'Histoire et d'Archéologie de Cluj / Universitatea din Cluj

Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj
Cluj: Inst., 1971-1989
14.1971 - 16.1973; 29.1988/89(1989)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
12

Probleme de parazitologie veterinară

Bucureşti: Agro-Silvică, 1954-1961
1.1954 - 9.1961[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
13

Probleme de imunologie veterinară

Bucureşti, 1954-1957
1.1954 - 5.1957; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
14

Thraco-Dacica

Bucureşti: Acad., 1976-
1.1976 - 23.2002; N.S. 1=24.2009(2010) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
15

Studii de drept românesc

Bucureşti: Acad., 1989-2011
N.S. 1=34.1989,4 - 23=56.2011
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
16
17

Analele Academiei Române, Partea administrativa şi desbaterile

Academia Română
Bucureşti, 1887-1921
2.Ser. 9.1886/87(1887) - 41.1920/21(1921)
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
18

Caiete de gimnastică: organ tehnic al Federatiei Romîne de Gimnastică

Bucuresti, 1958-1958
Nachgewiesen 3.1958; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
19

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series 1 Fasciculus 1 Mathematica, physica

Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj, 1958-1961
3.1958 - 6.1961
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
20

Analele Academiei Române, Dezbaterile

Academia Română
Bucureşti: Monitorul Oficial şi Impr. Statului, Impr. Naţională, 1940-
59.1938/39(1940) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal