1

EuRoQuod: revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

București: Institutul Național al Magistraturii, 2017-
Getzville, NY: HeinOnline, 2017-
2017, Nr. 1 (ianuarie/martie 2017)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Revista Română de biblioteconomie și știința informării: revistă trimestrială editată de Asociația Bibliotecarilor din România = Romanian journal of library and information science...

București: Asociația Bibliotecarilor din România, 2005-
An 1, nr. 1 (2005)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Studia Universitatis Septentrionis, Theologia Orthodoxa

Universitatea de Nord
Baia Mare: Editura Universității de Nord, 2009-
Anul 1, nr. 1 (ianuarie/iunie 2009)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Cluj-Napoca: Muzeul Etnografic al Transilvaniei, [2015?]-
2015 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Communication and media: CM = Komunikacija i mediji

Novi Sad: [Institut za usmeravanje komunikacija], [2016]-
Godina 11, broj 36 (2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Human rights in law enforcement: scientific journal published by Alexandru Ioan Cuza Police Academy

Bucharest: Universul Juridic, 2012-
Getzville, NY: HeinOnline, 2012-
Volume 1, issue 1 (April 2012)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Acta Illyrica: godišnjak Udruženja BATHINVS

Sarajevo: Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS, 2017-...
Godina 1, broj 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Revista Școlii Doctorale de Urbanism: RSDU

Universitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu" Şcoala Doctorală de Urbanism
București: Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", 2016-
1 (2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Revista română de drept internațional: = Romanian journal of international law

București: Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, 2003-
[Bucureşti]: C. H. Beck, früher
Anul 1, numărul 1, volumul 1 (octombrie/decembrie 2003)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Revista de drept social: dreptul muncii și dreptul securității sociale

București: Editura Rosetti International, 2011-
București: Editura Rosetti Educational, 2011
Pilot ; 2011, 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Logos, universality, mentality, education, novelty: = Logos, universalitate, mentalitate, educație, noutate, Section Philosophy and humanistic sciences = Secțiunea Filosofie și Ști...

Iași: Ed. Lumen, 2012-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2012-
1.2012 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Revista română de filosofie analitică: RRfA = Romanian journal of analytic philosophy

București: Ed. Univ. din București, 2007-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2007-
1.2007,1(Juli/Dez.) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Studii de istorie a filosofiei românești: SIFR

București: Ed. Acad. Române, 2006-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2006-
1.2006 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Revista română de studii de intelligence: o publicație a Institutului Național de Studii de Intelligence al Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul

București; Frankfurt, M.: CEEOL, 2009-
1/2.2009 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Ideo: Romanian journal of philosophical and social studies : revista română de studii filosofice şi sociale

Iaşi, Romania: Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Research, [2016]-
Volume 1, issue 1 (2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Historijski pogledi

Tuzla: Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2018-
Godina 1- = Broj 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Vrhbosnensia: časopis za teološka i međureligijska pitanja

Sarajevo: Katolički Bogoslovni Fakultet u Sarajevu, Pridružena Članica Univerziteta u Sarajevu, 1997-
1.1997 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Analele ştiinţifice ale Univerşităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Sociologie şi asistenţă sociala

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iaşi: Alexandru Ioan Cuza University, 2008-
1.2008 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Revista de filosofie: = Philosophical review

București: Editura Academiei Române, [2002?]-
Tomul 44, nr. 1/2 (2002) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Annales Universitatis Apulensis: AUA, Series philologica

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Alba Iulia: Univ., 2000-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2000-
1.2000 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal