1

Revista Școlii Doctorale de Urbanism: RSDU

Universitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu" Şcoala Doctorală de Urbanism
București: Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", 2016-
1 (2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Arta, Seria Arte vizuale : arte plastice, arhitectură

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, [2011?]-
2011 [?]-2012 ; Serie nouă, vol. 1, nr 1= 22 ; Serie nouă, vol. 23, nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Arta, Seria Arte audiovizuale : muzică, teatru, cinema

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, [2011?]-
2011 [?]-2012 ; Serie nouă, vol. 1, nr 2= 22 ; Serie nouă, vol. 23, nr. 2-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Revista hiperboreea: journal of history

București: [Asociația de Istorie Balcanică], 2012-2014
Anul 1, nr. 1 (2012)-anul 2, nr. 6 (2013) ; [Neue Folge], vol. 1, nr. 1 (iunie 2014)-vol. 1, nr. 2 (December 2014)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Artă și educație artistică: revistă de cultură, știință și practică educațională = Arts and artistic education

Bălți: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, [2006]-
Nr. 1 (2006)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Caiete ARA: arhitectură. restaurare. arheologie = Cahiers ARA = ARA Hefte = ARA reports

Asociaţia Arhitectură, Restaurare, Arheologie
București: Editura "Arhitectură. Restaurare. Arheologie", 24 aprilie 2010-
1 (2010)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia artium

Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca; Frankfurt, Main: CEEOL, 2008-
53.2008 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Zavod za Znanstvenoistraživački i Umjetnički Rad
Zagreb; Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007-
Zagreb, 2007-
1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Concept: revistă editată de Centrul de Cercetare al Facultății de Teatru

București: UNATC, 2010-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2010-
1.2010 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Medijske studije: = Media studies

Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti i Hrvatsko komunikacijsko društvo, prosinac 2010-
Vol. 1, 1/2 (2010)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal