1

Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret: omfatter selskaper med produksjon av laks øg ørret i ferskvann

Norwegen Fiskeridirektoratet
Bergen, 2001-2007
Nachgewiesen 2000(2001) - 2006(2007)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Statistikk for akvakultur ...: foreløpige tall ...

Norwegen Fiskeridirektoratet
Bergen, 2014-
2013(2014) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret: omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann

Norwegen Fiskeridirektoratet
Bergen, 2002-
2001(2002) - 2006(2007)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og regnbueørret: omfatter selskaper med produksjon av laks øg regnbueørret i sjøvann

Norwegen Fiskeridirektoratet
Bergen, 2008-
2007(2008) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Foreløpig statistikk for akvakultur

Norwegen Fiskeridirektoratet
Bergen, 2007-2013
Nachgewiesen 2006(2007) - 2012(2013)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal