1

Kunst og kultur

Oslo: Universitetsforlaget, [2002]-
Årg. 85, nr. 1 (2002)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Heimen: lokal og regional historie

[Oslo]: Universitetsforlaget, [2012]-
Bind 49, nr. 1 (2012)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Kart og plan: vitenskapelig tidsskrift

Norges Jordskiftekandidatforening
Bergen: Fagbokforlaget, 2010-
103. årgang, 70. bind, nr. 1 (2010) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Revista română de medicină veterinară: = The Romanian review of veterinary medicine

Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari
Bucureşti, [1991]-
New Series Vol. 1, No. 1 (1991)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Tidsskrift for samfunnsforskning: TfS

Institutt for Samfunnsforskning
[Oslo]: Universitetsforlaget, [2002]-
Vol. 43, nr.1 (2002)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Infosfera: revistă de studii de securitate și informații pentru apărare

București: Direcția Generală de Informații a Apărării, [2009]
Anul 1, nr. 1 (2009)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Studii și cercetări științifice, Seria filologie / Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
Bacău: Alma Mater, [1995?]-
No. 5/6 (1995/1996) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Artes: revistă de muzicologie

Iași: Editura ARTES, [2005?]-
Vol. 5 (2005) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Maǧallat al-ʿulūm as-siyāsīya wa-'l-qānūn: = Journal of political science and law

Birlīn: al- Markaz ad-dīmuqrāṭī al-ʿArabī, [2017]-
al-ʿadad 3 (yūnyū 2017)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Revista arheologică: = Archaeological magazine = Archeologičeskij žurnal

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, 2005-
Serie nouă, volumul 1, nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Arta, Seria Arte vizuale : arte plastice, arhitectură

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, [2011?]-
2011 [?]-2012 ; Serie nouă, vol. 1, nr 1= 22 ; Serie nouă, vol. 23, nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Arta, Seria Arte audiovizuale : muzică, teatru, cinema

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, [2011?]-
2011 [?]-2012 ; Serie nouă, vol. 1, nr 2= 22 ; Serie nouă, vol. 23, nr. 2-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Revista de etnologie și culturologie: = Journal of ethnology and culturology = Žurnal ėtnologii i kulʹturologii

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, 2006-
Nr 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Sargetia

Deva: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, 1937-
Alba Iulia: Editura Altip, 2010-[?]
1-35/36 ; Serie nouã, 1 [?]- = 37 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Historia Universitatis Iassiensis

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iași: "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași, [2010]-
1 (2010)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 Științe sociale B Științe filozofice, economice și juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: [Verlag nicht ermittelbar], 1962-1968
Serie nouă, tomul 8 (1962)-tomul 14 (1968)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 D Științe juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: Editura Universității "Al. I. Cuza", 1969-1994
Serie nouă, tomul 15 (1969)-tomul 38/39 (1992/1993)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Științe juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: Editura Universității "Al. I. Cuza", 1994-
Serie nouă, tom. 40/42 (1994/1996)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Psihologie: revistă științifico-practică = Psychology : scientifical-practical journal

Chișinău: Asociația Psihologilor practicieni din Moldova, [2009?]-
2009, Nr. 1 [?]- = [4] [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Monthly statistical bulletin

al- Bank al-Markazī al-Miṣrī
Cairo: Central Bank of Egypt, [2005?]-
No 94 (January 2005) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal