1

Audiosfera: koncepcje - badania - praktyki = Soundscape : concepts - research - practice

Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, [2015]-
2015, Nr 1- = [1]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Historia i świat: czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Siedlce: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UHP w Siedlcach, 2012-
Nr 1 (2012)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

MIND journal: semiannual

Międzynarodowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2016-
Vol. 1, no. 1 (June, 2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Wortfolge: Jahrbuch des Instituts für Germanische Philologie der Schlesischen Universität = Szyk słów : rocznik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Ślas̨kiego

Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017-
1 (2017)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2012-
2012, 1-2013,1 ; 2014, 1- = Nr. 3-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

EuRoQuod: revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

București: Institutul Național al Magistraturii, 2017-
Getzville, NY: HeinOnline, 2017-
2017, Nr. 1 (ianuarie/martie 2017)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Revista Română de biblioteconomie și știința informării: revistă trimestrială editată de Asociația Bibliotecarilor din România = Romanian journal of library and information science...

București: Asociația Bibliotecarilor din România, 2005-
An 1, nr. 1 (2005)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Studia Universitatis Septentrionis, Theologia Orthodoxa

Universitatea de Nord
Baia Mare: Editura Universității de Nord, 2009-
Anul 1, nr. 1 (ianuarie/iunie 2009)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Cluj-Napoca: Muzeul Etnografic al Transilvaniei, [2015?]-
2015 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Art + media: am : journal of art and media studies

Belgrade: Faculty of Media and Communications, Singidunum University, 2012-
Beograd: Orion Art, früher
Br. 1 (2012)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001-
1 (2001)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Sociological discourse

Banja Luka: Naučno udruženje Sociološki diskurs, 2011-
1 (2011)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Studia geohistorica: rocznik historyczno-geograficzny

Warszawa: Fundacja Centrum GeoHistorii, 2013-
Nr 01 (2013)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Communication and media: CM = Komunikacija i mediji

Novi Sad: [Institut za usmeravanje komunikacija], [2016]-
Godina 11, broj 36 (2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Budownictwo i architektura: BiA = Civil engineering and architecture

Lublin: Politechnika Lubelska, 2007-
Lublin: Wydawnictwa Uczelniane, 2007-[?]
Vol. 1, 1 (2007)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Literatura ludowa: dwumiesięcznik naukowo-literacki

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, [2016?]-
60, Nr 3 (maj/czerwiec 2016) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Civitas: časopis za društvena pitanja

Novi Sad: FLV, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Latar Vrkatić, [2011]-
Novi Sad: USEE, Fakultet za pravne i poslovne studije, 2011-[?]
Broj 1 (2011)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Labor et educatio: rocznik naukowy

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013-
Nr 1 (2013)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Media, biznes, kultura: dziennikarstwo i komunikacja społeczna = Media, business, culture : journalism and social communication

Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016-
Nr 1 (2016)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Politeia: naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja

Banja Luka: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 2011-
[Godina 1], broj 1 (jul 2011)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal