1

Analele ştiinţifice ale Univerşităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Sociologie şi asistenţă sociala

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iaşi: Alexandru Ioan Cuza University, 2008-
1.2008 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Revista de filosofie: = Philosophical review

București: Editura Academiei Române, [2002?]-
Tomul 44, nr. 1/2 (2002) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Annales Universitatis Apulensis: AUA, Series philologica

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Alba Iulia: Univ., 2000-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2000-
1.2000 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Revista Română de dreptul proprietăţii intelectuale

Bucureşti: Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intellectuale, 2004-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2004-
Getzville, NY: HeinOnline, 2004-
Nachgewiesen 2004 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Revista de drept constituțional: = Constitutional law review

Bucharest: Editura Universul Juridic, [2015]-
Getzville, NY: HeinOnline, [2015]-
2015, Nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 Științe sociale B Științe filozofice, economice și juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: [Verlag nicht ermittelbar], 1962-1968
Serie nouă, tomul 8 (1962)-tomul 14 (1968)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 D Științe juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: Editura Universității "Al. I. Cuza", 1969-1994
Serie nouă, tomul 15 (1969)-tomul 38/39 (1992/1993)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Științe juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: Editura Universității "Al. I. Cuza", 1994-
Serie nouă, tom. 40/42 (1994/1996)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Psihologie: revistă științifico-practică = Psychology : scientifical-practical journal

Chișinău: Asociația Psihologilor practicieni din Moldova, [2009?]-
2009, Nr. 1 [?]- = [4] [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Infosfera: revistă de studii de securitate și informații pentru apărare

București: Direcția Generală de Informații a Apărării, [2009]
Anul 1, nr. 1 (2009)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Studii și cercetări științifice, Seria filologie / Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
Bacău: Alma Mater, [1995?]-
No. 5/6 (1995/1996) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Artes: revistă de muzicologie

Iași: Editura ARTES, [2005?]-
Vol. 5 (2005) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Arta, Seria Arte vizuale : arte plastice, arhitectură

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, [2011?]-
2011 [?]-2012 ; Serie nouă, vol. 1, nr 1= 22 ; Serie nouă, vol. 23, nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Arta, Seria Arte audiovizuale : muzică, teatru, cinema

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, [2011?]-
2011 [?]-2012 ; Serie nouă, vol. 1, nr 2= 22 ; Serie nouă, vol. 23, nr. 2-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Revista de etnologie și culturologie: = Journal of ethnology and culturology = Žurnal ėtnologii i kulʹturologii

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, 2006-
Nr 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Sargetia

Deva: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, 1937-
Alba Iulia: Editura Altip, 2010-[?]
1-35/36 ; Serie nouã, 1 [?]- = 37 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Historia Universitatis Iassiensis

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iași: "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași, [2010]-
1 (2010)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Revista Institutului Diplomatic Român

IDR
București: Institutul Diplomatic Român, [2006-2011?]
Anul 1, numărul 1 (semestrul 1, 2006)-anul 5, numărul 1 (semestrul 1, 2010) [?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Univers strategic: revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate

București: Universitatea Creștina "Dimitrie Cantemir", [2010]-
Anul 1, nr. 1 (martie 2010)- = Nr. [1]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Buletinul cercurilor științifice studențești, Arheologie, istorie, muzeologie

Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal