1

Pedagogika: naučno spisanie = Pedagogy : Bulgarian journal of educational research and practice

Sofija: Az-Buki, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, [2016?]-
Godina 88, knižka 1 (2016) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Profesionalno obrazovanie: naučno spisanie = Vocational education : Bulgarian journal of educational research and practice

Sofija: Az-Buki, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, [2017?]-
Godina, 19, knižka 2 (2017) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Strategii na obrazovatelnata i naučnata politika: naučno spisanie = Strategies for policy in science and education : Bulgarian educational journal

Sofija: Az-Buki, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, [2017?]-
Godina 25, knižka 2 (2017) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Chimija: prirodnite nauki v obrazovanieto = Chemistry : Bulgarian journal of science education

Sofija: Az-Buki, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, [2017?]-
Godina 26, knižka 2 (2017) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Minority studies

Budapest: Lucidus Kiadó, [2014?]-
17 (2014) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

International journal of research in e-learning

Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015-
Vol. 1, 1 (2015)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Edukacja biologiczna i środowiskowa

Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, [2013?]-
2013, 1 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Analysis and metaphysics

New York, NY: AA, Addleton Acad. Publ., 2005-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2005-
Nachgewiesen 4.2005 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 Științe sociale B Științe filozofice, economice și juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: [Verlag nicht ermittelbar], 1962-1968
Serie nouă, tomul 8 (1962)-tomul 14 (1968)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Secțiunea 3 D Științe juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: Editura Universității "Al. I. Cuza", 1969-1994
Serie nouă, tomul 15 (1969)-tomul 38/39 (1992/1993)
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași, Științe juridice

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Jași: Editura Universității "Al. I. Cuza", 1994-
Serie nouă, tom. 40/42 (1994/1996)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Acta linguistica academica: an international journal of linguistics

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017-
Volume 64, number 1 (March 2017)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Secretum: służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja

Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2014-
1 (2014)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Studii și comunicări de etnologie

Sibiu: Editura Astra Museum, [2015?]-
Serie nouă, tomul 29 (2015) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Thracia

Sofia: Izdatelstvo "Faber", [2011?]-
Sofia: Publishing House "Ral Kolobar", 2011-[?]
19 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Dreptul

București: Uniunea Juriștilor din România, [2005?]-
2005 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Civitas: studia z filozofii polityki

Instytut Studiów Politycznych; Ośrodek Myśli Politycznej
Warszawa: PAN ISP, 2007-
Nachgewiesen Nr. 10.2007 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Istorija: naučno spisanie = History : Bulgarian journal of historical education

Sofija: Az-buki, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, [2017?]-
Godina 25, knižka 1 (2017) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Matematika i informatika: naučno spisanie = Mathematics and informatics : Bulgarian journal of educational research and practice

Sofija: Az-buki, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, [2017?]-
Godina 60, knižka 1 (2017) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Filozofija: naučno spisanie = Philosophy : Bulgarian journal of philosophical education

Sofija: Az-buki, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, [2017?]-
Godina 26, knižka 1 (2017) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal