1

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia

Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca; Frankfurt, Main: CEEOL, 1996-
Nachgewiesen 41.1996 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Romanian journal of population studies

Cluj-Napoca; Frankfurt, Main: CEEOL, 2007-
1.2007 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Istros

Muzeul Brăilei
Brǎila: Ed. Istros, 2004-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2004-
Nachgewiesen 11.2004 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Univers strategic: revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate

București: Universitatea Creștina "Dimitrie Cantemir", [2010]-
Anul 1, nr. 1 (martie 2010)- = Nr. [1]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Arhiva someșană: revistă de istorie și cultură

Cluj-Napoca: Editura Nereamia Napocae, 1924-
Năsăud: Muzeul Năsăudean, 1924-1977
Nr. 1-nr. 28 ; [Seria 2], 1-[seria 2], 4 = 31 ; Seria a 3-a, 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Studii şi materiale de istorie medie

Braila: Ed. Istros, 2001-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2001-
Nachgewiesen 19.2001 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Studii de preistorie

Bucureşti: Ed. Renaissance, 2002-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2002-
Bucureşti: Ed. Ars Docendi, 2001
Bucureşti: Ed. Valahie, 2003/04
1.2001(2002) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Revista arhivelor / Arhivele Naționale ale României: = Archives review / National Archives of Romania

Arhivele Naţionale ale României
București; Florence, KY: Arhivele Nationale ale Romaniei, 2006-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2006-
Nachgewiesen 83.2006 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

Buletinul cercurilor științifice studențești, Arheologie, istorie, muzeologie

Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Tyragetia: revistă de arheologie, istorie şi culturologie

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Chişinău: Muzeul, 1996-
3.1993(1996) - 15.2006; N.S. 1=16.2007 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Studium: revista studenților, masteranzilor și doctoranzilor în istorie

Galați: Univ., 2011-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2011-
1.2011 - ; auch mit durchgehender Nr.-Zählung
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Provincia, Ediţia română

Cluj-Napoca; Frankfurt, Main: CEEOL, 2000-2002
1.2000 - 3.2002,8/9 = Nr. 1-24; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Vatra

Târgu Mureş, 2000-
Nachgewiesen 2000 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Revista arheologică: = Archaeological magazine = Archeologičeskij žurnal

Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, 2005-
Serie nouă, volumul 1, nr. 1-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Sargetia

Deva: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, 1937-
Alba Iulia: Editura Altip, 2010-[?]
1-35/36 ; Serie nouã, 1 [?]- = 37 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Ziridava: studia archaeologica

Cluj-Napoca: Editura MEGA, 1967-
Arad: Mŭzeul Judeţean Arad, früher
1 (1967)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Arheologia Moldovei

Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca: = Yearbook of the "George Bariţiu" Institute of History in Cluj-Napoca, Series historica Supliment = Supplement

Institutul de Istorie "George Bariţiu"
Bucureşti: Editura Academiei Române, [2013-]
52 (2013)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Revista de istorie militară: rim

București: [Editura Militară], [2006?]-
2006, 5/6 [?]- = 97/98 [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Danubius: istorie, etnografie

Muzeul Regional de Istorie Galaţi
Galați; Frankfurt, Main: CEEOL, 1967-
1.1967 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal