1

Studii de securitate publică: publicție știițifică trimestrială = Public security studies

București: Acad. de Poliție Alexandru Ioan Cuza, 2011-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2011-
1.2012=Nr. 1 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Teologie și viață: revistă de gândire și spiritualitate creștină

Iași: Ed. Doxologia, 2002-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2002-
Nachgewiesen N.S. 12.2002,9/12 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Management intercultural: jurnal bianual de cultură managerială coordonat de Fundația Română pentru Inteligența Afacerii

Iași: Fundația Română pentru Inteligența Afacerii, 1999-
Frankfurt, M.: CEEOL, 1999-
1.1999=Nr. 1 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Studia Universitatis Petru Maior, Historia

Universitatea "Petru Maior"
Tîrgu Mureș: Ed. Univ. Petru Maior, 2004-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2004-
Nachgewiesen 4.2004 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
5

Studii de biblioteconomie și știința informării: = Library and information science research

București: Ed. Univ. din București, 1995-
Frankfurt, M.: CEEOL, 1995-
1.1995 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
6

Research and science today: RST : revista științifică studențească

Târgu-Jiu, Gorj: Editura Academica Brâncuși, 2011-
Numărul 1 (Septembrie 2011)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
7

Colocvii teatrale: = Theatrical colloquia

Iași: Editura "Artes", [2007?]-
Nr. 6 (2007) [?]-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
8

Revista română de studii de intelligence: o publicație a Institutului Național de Studii de Intelligence al Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul

București; Frankfurt, M.: CEEOL, 2009-
1/2.2009 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
9

ANADISS: revue du Centre de Recherche Analyse du Discours : journal of the Discourse Analysis Research Centre

Suceava: Editura Universității Suceava, 2006-
Nr. 1 (2006)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
10

Acta Universitatis George Bacovia, Juridica

Universitatea George Bacovia din Bacău
Bacău: George Bacovia Univ. Publ. House, 2012-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2012-
1.2012 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
11

Journal of community positive practices: JCPP ; community development review = Jurnalul practicilor comunitare pozitive

Bucharest: Assoc., 2001-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2001-
Bucureşti: Asoc. pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA, 2001-2007
1.2001 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
12

Anuarul Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca: = Yearbook of the "George Barițiu" Institute of History in Cluj-Napoca, Series humanistica

Institutul de Istorie "George Bariţiu"
Cluj-Napoca: Ed. Acad. Române, 2003-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2003-
1.2003 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
13

Revista română de filosofie analitică: RRfA = Romanian journal of analytic philosophy

București: Ed. Univ. din București, 2007-
Frankfurt, Main: CEEOL, 2007-
1.2007,1(Juli/Dez.) -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
14

Europolity: continuity and change in European governance

Bucharest; Frankfurt, M.: CEEOL, 2007-
1.2007 - 6.2012; N.S. 7.2013 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
15

Astra salvensis: revistă de istorie și cultură

Asociaţiunea Transilvana pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român
Salva: ASTRA, 2013-
Frankfurt, M.: CEEOL, 2013-
1.2013 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
16

Analele Universității de Vest din Timișoara: = Annals of the West University of Timisoara, Seria Drept : revista Facultății de Drept din Cadrul Universitătii de Vest din Timișoara...

Universitatea de Vest din Timişoara
Timișoara: Universul Juridic, 2006-
1 (2006)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
17

Ziridava: studia archaeologica

Cluj-Napoca: Editura MEGA, 1967-
Arad: Mŭzeul Judeţean Arad, früher
1 (1967)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
18

Diacronia

Iași: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 2015-
1 (13 ianuarie, 2015)-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
19

Studia Universitatis Petru Maior, Philologia

Universitatea "Petru Maior"
Târgu Mureş, 2002-2013
1.2002 - 15.2013[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
20

Analele Universității București: = Annals of the University of Bucharest = ˜Lesœ Annales de l’Université de Bucarest, Științe politice = Political science series = Série Sciences p...

Universitatea din București
București; Frankfurt, M.: CEEOL, 1999-
1.1999 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal