1

Forschungsjournal Neue soziale Bewegungen

Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen
Stuttgart: Lucius & Lucius, 1988-1993
Wiesbaden: Forschungsgruppe, anfangs
Marburg: SP-Verl. Schüren, früher
Opladen; Wiesbaden: Westdt. Verl., früher
1.1988 - 6.1993
Journal
2

Neue soziale Bewegungen: Forschungsjournal

Stuttgart: Lucius & Lucius, 1994-2010
Opladen; Wiesbaden: Westdt. Verl., 1994-1999
[7.]1994,1-3; 7.1994,4 - 23.2010
Varying Title: ...Forschungsjournal neue soziale Bewegungen...
Journal