1

Bai bai na you zhe me nan: miao yu jian zi 486 tan bei yi wang de xi su = 486 talks about forgotten traditions

von: Chen, Yanchang
Xin bei shi : Ling ji xian wen hua chu ban fa xing, 2017
Buch
2

Lun yu jie mi: = Interpreting the analects

von: Cai, Zhizhong
Tai bei Shi : Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 2016
Buch Comic
3

Zhan hou tai wan fo jiao yu nu xing: Li Yu zhen zi xuan ji

von: Li, Yuzhen
Xin bei shi : Bo yang wen hua chu ban, 2016
Buch
4

Fu cheng si da yue lao yu yue lao xin yang yan jiu

Tai bei Shi : Li ren shu ju, 2016
Buch
5

Shi jing gu yi tan yuan

von: Zheng, Yushan
Tai bei Shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, 2016
Buch
6

Ming za ju lun ti san bian

von: Chen, Zhenyin
Tai bei Shi : Guo jia chu ban she, 2016
Buch
7

Jin cheng fo jiao jin shi lu

Tai bei : Xin wen feng, 2016-2016
Mehrbändiges Werk
8

Jin cheng fo jiao jin shi lu., shang ce

Tai bei : Xin wen feng, Minguo 105 [2016]
Buch
9

Jin cheng fo jiao jin shi lu., xia ce

Tai bei : Xin wen feng, Minguo 105 [2016]
Buch
10

Ming mo Qing chu " jing tian ai ren " si xiang yan jiu: yi tian zhu jiao ru zhe wei zhong xin

von: Cai, Shumin
Tai bei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 105 [2016]
Buch
11

Zou xiang di zhi: Xi Jin ping yu ta de Zhong guo meng

von: Yu, Jie
Tai bei Shi : Qian wei chu ban she, 2016
Buch
12

Zuo wei ta zhe de zong jiao: jin dai zhong guo de zheng zhi yu zong jiao : sun jiang zi xuan ji

von: Sun, Jiang
Tai bei shi ; Xin bei shi zhong he qu : Bo yang chu ban, 2016
Buch
13

Zong jiao zi you, zong jiao zha qi yu bi jiao fa zhi

von: Xu, Yudian
Tai bei shi : Yuan zhao chu ban you xian gong si, 2016
Buch
14

Dao jia lun li xue: li lun yu shi jian

von: Ye, Haiyan
Tai bei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2016
Buch
15

Ban xian xi: xin san xian hui

von: Zheng, Rongxing
Tai bei shi : Tai wan xi qu xue yuan, 2016
Buch