1

Swięci na ekranie filmowym

by: Lis, Marek (Editor); Bobowski, Sławomir (Editor)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
Book
2

Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji: analiza porównawcza

by: Baranowski, Paweł (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
Book
3

Introduction to Quantum Metrology: The Revised SI System and Quantum Standards

by: Nawrocki, Waldemar.
Cham : Springer Nature Switzerland AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2019.
Book
4

Przywodztwo z Synercube: Dynamiczna kultura przywodztwa w dazeniu do doskonalosci

by: Zankovsky, Anatoly.; Von Der Heiden, Christiane.
Weisbaden : Springer Vieweg : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distributor] CoInfo B...
Book
5

Warsaw Housing Cooperative: City in Action

by: Matysek-Imielinska, Magdalena, (Author)
Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019.
Book
6

Die kalten Sekunden: Thriller

by: Mróz, Remigiusz (Author); Breuer, Marlena (Translator); Walosczyk, Jakob (Translator)
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, Juni 2019
Book
7

Damnica - Hebrondamnitz

by: Schardin-Liedtke, Hannelore (Author)
Szczecin: Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2019
Still Image Book
8
9

Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu

by: Barczyszyn-Madziarz, Paulina (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
Book
10

Gry i zabawy jezykowe: Jezyk polski jako obcy : A0-A1

by: Kołaczek, E. (Author)
Kraków: Prolog publishing, 2019
Book
11

Ich-Splitter: (Cross-)Mediale Selbstentwürfe in den Slawischen Kulturen

by: Howanitz, Gernot (Editor); Jandl, Ingeborg (Editor)
Berlin; Bern; Wien: Peter Lang, [2019]
Book
12

Sieben: das Buch der polnischen Dämonen : Roman

by: Szczerek, Ziemowit (Author); Weiler, Thomas (Translator)
Berlin; Dresden; Leipzig: Voland & Quist, 2019
Book
13

Tell el-Farcha: 20 lat polskich wykopalisk : wystawa = Tell el-Farkha : 20 years of Polish excavations : exhibition

by: Mączyńska, Agnieszka (Editor); Chłodnicki, Marek (Editor); Ciałowicz, Krzysztof M. (Editor)
Poznań; Kraków: Muzeum Archeologiczne, 2019
Still Image Exhibition Catalogue Book
14

Gdy Sahara była zielona: Polskie badania archeologiczne nad prahistorią Afryki Północnej = When the Sahara was green : Polish archaeological research on the prehistory of North Afr...

by: Chłodnicki, Marek (Editor); Polkowski, Paweł Lech (Editor)
Poznań: Muzeum Archeologiczne, 2019
Still Image Exhibition Catalogue Book
15

Public-Private Partnership for Sub-Saharan Africa

by: Kociemska, Hanna.
Cham : Springer Nature Switzerland AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2019.
Book
16
17

Hunters, Gatherers, and Practitioners of Powerlessness: An Ethnography of the Degraded in Postsocialist Poland

by: Rakowski, Tomasz.
Oxford : Berghahn Books : [distributor] Turpin Distribution Services Ltd : [distributor] CoInfo Book Services : [distrib...
Book
18

Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht: = Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego

by: Stolarczyk, Barbara (Editor); Merkelbach, Christoph (Editor)
Aachen: Shaker, 2018
Conference Proceedings Book
19

Czytaj krok po kroku: proste historie : A2

by: Stelmach, Anna (Author); Stempek, Iwona (Editor)
[Kraków]: Glossa, Szkoła Języka Polskiego, 2018
Kraków: polish-courses.com, 2018
Book
20

Herbert: biografia

by: Franaszek, Andrzej (Author)
Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018-
Book Biography